8 °C
Didem ERYAR ÜNLÜ
Didem ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Sürdürülebilirlik için demokrasi şart

Demokrasi sizin için önemli mi? Herkesin sağlıklı bir çevrede ve adil bir dünyada yaşaması için çözümler yaratmak ister misiniz? Mevcut demokrasilerin sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları ile başa çıkamaması sizi ilgilendiriyor mu? 

Bu soruların cevapları sizi gerçekten ilgilendiriyorsa, Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı’nı tanımanızda fayda var. 

FDSD’ye göre; mevcut demokrasi sistemleri, kısa vadeli bakış açıları ve tek bir ekonomik sisteme odaklanmaları nedeniyle, küresel ısınma, kaynakların tükenmesi, yaşlanan ve artan nüfus gibi gerçek sorunlara çözüm üretmekte zorlanıyorlar. İngiltere merkezli Demokrasi ve Sü rdü rü lebilir Kalkınma Vakfı (Foundation for Democracy and Sustainable Development – FDSD) sü rdü rü - lebilirlik ve demokrasi tartışmalarının bir arada yapılması gerektiğini savunuyor. FDSD, bu amaçla bir Demokrasi ve Sü rdü - rü lebilirlik Manifestosu yazmış. Manifesto altı slogan cü mleden oluşuyor. Bu altı slogan şöyle: 

1- “Sürdürülebilirliğin, gelişen bir demokrasiye ihtiyacı var” 
• FDSD’ye göre, demokrasi sadece seçim ve oy kullanmaktan ibaret değil. Herkesin karar sürecine katılımı gerekiyor. Bu yüzden her bir bireyin yurttaşlık bilincine sahip olması lazım. 

2- Uzun vadeli düşünmek ve gençlerin ihtiyaçlarını bilmek 
• Vakıf, demokrasi ve sü rdü rü - lebilirlik arasındaki ayrılamaz bağlar olduğunu savunuyor. Öncelikle, günü kurtarmaya odaklı kısa vadeli bakış açısından kurtulmak gerekiyor. FDSD’ye göre, uzun vadeli planlar yapılabilmesi için demokrasiden faydalanılması lazım. 

3- İlk hedef sürdürülebilirlik 
• Manifestonun üçüncü maddesi, kamu kurumlarına çağrı yapıyor ve sürdürülebilirliği ana hedef olarak benimsemelerini talep ediyor. Bu süreçte sosyal sorumluluk alanında gerçekleşecek girişim ve inovasyonlaara büyük önem veriliyor. Ön plana çıkartılan bir diğer konu da şeffafl ık. Siyaset ve yerel yönetimlerin her zaman hesap verebilir olmaları gerekiyor. 
4- Gelecek kuşakların eğitimi vazgeçilmez 
•Şeffaf ve temiz toplum, uzun vadeli bakış açısı gibi temel değişimlerin gerçekleşebilmesi için gelecek kuşakların eğitilmesi vazgeçilmez bir önem taşıyor. Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınma vakfı bu kapsamda öncelikle yurttaşlık bilinci ve sürdürülebilirlik arasında bir köprü kurulması gerektiğini savunuyor. Karar süreçlerinin her aşamasında söz sahibi olacak aktif vatandaşların eğitimi ise yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak tanımlanıyor. 

5- Bilgiye serbest ulaşım olmazsa olmaz 
• Bu değişim, eğitim ve katılım sürecinde herkesin bilgiye kolay ve serbest ulaşımı olmaz olmaz unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Bilginin sadece güçlü olanın değil, herkesin elinde olması gerektiğini savunan vakfın altını çizdiği konulardan biri de, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşarak kararlarını verebilmesi.

6- Biz olmadan, bizim hakkımızda karar verilemez 
• Vakfın altıncı manifestosu ise, aslında diğer tüm manifastoları özetler nitelikte. Kamusal bir karar alınırken sadece belli bir kesmin değil, herkesin ihtiyaçları ve duyarlılıklarının dikkate alınması gerekiyor. 
Vakfın manifestosuna göre, demokrasi ve sürdürülebilirlik arasındaki birincil bağ, şeff afl ık. Gelecekte nasıl şehirlerde yaşayacağımız, nasıl okullara gideceğimiz, hangi yakıtları kullanacağımız, hatta nasıl bir havayı soluyacağımız bile bugün alınacak kararlara bağlı. Otomobillerde hala petrol mü kullanacağız yoksa elektrikli otomobilleri mi tercih edeceğiz? Yenilenebilir enerjiler, enerji tüketimimizde temel kaynak olabilecek mi? Yarınımızı belirleyecek konularda söz sahibi olabilecek miyiz? Yoksa kısa vadeli kazançlar uğruna geleceğimizi feda mı edeceğiz? 

Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı da, işte bu soruları soran aktif vatandaşların sesini duyurmayı hedefl iyor