‘Sürdürülebilirlik’ ile vitrine çıktı, 1 milyar dolara yakın talep gördü

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

HİSSELERİNİN yüzde 50.2’si Anadolu Grubu’na, yüzde 20’si The Coca-Cola Company’ye, yüzde 1.5’i de Özgörkey Grubu’na ait olan Coca-Cola İçecek, geçenlerde bir tahvil ihracı duyurdu:

-          “Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil” ihraç ettik. 500 milyon dolar kaynak sağladık. Bu alanda Türkiye’de bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek tutarlı tahvile imza atmış olduk.

Bu duyuru üzerine Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Burak Başarır ile konuştum. “CCI Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil”e yönelen talepten memnundu:

-          Zorlu bir dönemde 75’i aşkın yatırımcı ile görüştük. Ocak 2029 vadeli tahvilimize iki katına yakın talep oldu. Yüzde 4.75 faiz oranıyla, piyasaya göre düşük maliyetle borçlandık. Eurobond’ların yüzde 34’ü ABD, yüzde 30’u AB, yüzde 16’sı Birleşik Krallık pazarında satıldı.

CCI’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahviline de imza atmış olduğunu kaydedip, yatırımcı kuruluşların yaklaşımının altını çizdi:

-          Kurumsal yönetim ilkelerini odağına alan iş modelimiz, güçlü bilançomuz, tahvilin sürdürülebilirlik endeksine dayalı olması, Anadolu Grubu ve The Coca-Cola Company’nin şirketimizdeki istikrarlı hissedarlık yapısı yatırımcı kuruluşlar açısından önemli rol oynadı.

CCI’ın kredi notunu merak ettim, aktardı:

-          CCI, 2021 yılında S&P’nin ülkemizde “BBB-“ yani “yatırım yapılabilir” seviyede kredi notu verdiği iki özel firmadan biri. Ayrıca Fitch de CCI’ın kredi notunu “yatırım yapılabilir” olarak teyit edip “görünümü” pozitife yükseltti. Bu notlar ve şirketimizin gücü bize cesaret verdi.

Şu noktaya dikkat çekti:

-          Tahvilimize dünyanın her yerinden gelen yüksek oranlı talep, uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıfladığı bu dönemde iyi yönetilen şirketlere hâlâ olumlu baktığını da gösteriyor.

CCI’ın Türkiye dahil 11 ülkede 430 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet verdiğini anımsatıp sürdürdü:

-          Çıkardığımız tahvil ile sürdürülebilirliğin finansal yapı ile nasıl entegre edilebileceğinin somut örneğini göstermiş olduk. Türk şirketlerinin sürdürülebilirlik adımlarını daha cesur atmalarına ilham kaynağı olabilirsek bundan büyük memnuniyet duyarız.

“Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil” için çalıştıkları banka ve kurumları sordum, paylaştı:

-          Bank of America, JP Morgan, MUFG ve HSBC, süreci birlikte yürüttüğümüz bankalar oldu. Ayrıca, Allen & Overv bankaların vekiliydi. Linklaters & Paksoy şirketimizi temsil etti.

“Sürdürülebilirlik” konusundaki kurumu ayrıca irdeledi:

-          Sürdürülebilirlik alanındaki çerçeve metnimizi ve taahhüt koşullarımızı da uluslararası bağımsız derecelendirme ve veri şirketi “Sustainalytics”ten ikinci taraf görüşü alarak finalize ettik.

Şirketin açık pozisyonlarını sıkı takip ettiklerinin altını çizdi:

-          Yabancı para cinsinden borcumuz, mevcut yabancı para nakdimiz, halihazırdaki “hedge”lerimizi netledikten sonra kalan kısa pozisyon yurtdışı operasyonundan elde ettiğimiz FAVÖK’ün 1-1.5 katından fazla olmadığı sürece sıkıntı görmüyoruz.

Türkiye’nin ülke notu “yatırım yapılabilir” seviyenin altında iken, CCI’ın yüzde 4.75 faizle, piyasa koşullarından daha uygun borçlanabilmesi, ortaklarının gücünü, 11 ülkedeki operasyonlarının başarısını gösteriyor.

500 milyon dolarlık borçlanmayı “Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil”e dayalı gerçekleştirmesi, CCI’ın bu alandaki başarısını da ortaya koyuyor…

Bir litrelik içecek üretirken kullanılan su 1.4 litreye düşecek

COCA-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır’a 500 milyon dolarlık “Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil” ihracı sırasında “sürdürülebilirlik” konusunda bir taahhütte bulunup bulunmadıklarını sordum, yanıtladı:

-          Uluslararası değerlendirme şirketi Sustainalytics’in ikinci taraf görüşü ile onaylanan çerçeve dokümanında, “2020 yılındaki su kullanım verimliliğini 2027’ye kadar yüzde 13, 2029’a kadar yüzde 17 artırmayı” taahhüt ettik.

Suyun sürdürülebilir kullanımının üretimlerinin sürdürülebilirliği arasında doğrudan bağlantı olduğunu vurguladı:

-          Bu nedenle, su üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek ve suyun verimli kullanıldığı operasyonlar sağlamak bizim için yüksek önceliğe sahiptir.

Türkiye’deki fabrikalarının Coca-Cola sistemindeki “en iyi su kullanım oranına sahip” tesisler arasında olduğunu bildirdi:

-          Suyla ilgili riskleri azaltmak amacıyla yerel bir kaynak hassasiyeti değerlendirmesi (SVA) gerçekleştiriyor ve Kaynak Suyu Koruma Planı (SWPP) geliştiriyoruz. Su tasarrufu ve geri kazanımı programları geliştiriyor, yatırımlar yapıyor ve uyguluyoruz.

Sağladıkları su tasarrufu verisini paylaştı:

-          2020 yılında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yaklaşık 104 bin metreküp, 2015’ten buyana ise 1 milyon 650 bin metreküp su tasarrufu sağladık. 1 litre içecek üretiminde 1.69 litre su kullanımımız var. Bu rakamı 2029’da 1.4 litreye düşürme hedefimiz var.

Türkiye’deki fabrikalarında 1 litre içecek üretiminde su kullanımının ortalama 1.45 litreye indirildiğini aktarıp, sürdürdü:

-          Çok uluslu bir içecek şirketi olarak en önemli amacımız, ürünlerin hammadde tedariğinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yaptığımız işin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirerek değer yaratmak.

Şu noktanın altını çizdi:

-          Daha az kaynak ve daha az atık ile üretim için çalışıyor, çevresel etkimizi en aza indiriyoruz.

Borç vadesi uzayacak yatırımlar ve kurumsal ihtiyaçlar finanse edilecek

CCI CEO’su Burak Başarır, 500 milyon dolarlık “Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil” ihracı görüşmeleri sırasında yatırımcılardan yönelen şu soruyu paylaştı:

-          Bu tahvile neden ihtiyaç duydunuz? Borçlanma ile sağlayacağınız kaynağı nerede kullanacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz?

Yatırımcılara önce şu yanıtı verdiğini aktardı:

-          Güçlü finansal yapımız sayesinde bu borçlanma olmasa da iş süreçlerimiz hiçbir şekilde aksamazdı elbette.

Sonra 500 milyon doların nasıl kullanılacağına geçti:

-          Kaynağın 250 milyon dolarlık bölümüyle 2024 vadeli tahvilimizin yarısını alma opsiyonumuzu kullanmayı düşünüyoruz. Böylece borç vadesi uzatmış olacağız.

Yakın dönemde Özbekistan’daki şişeleme tesislerini aldıklarını anımsattı:

-          Kaynağın 250 milyon dolarlık bölümüyle de bazı yatırım harcamalarımızı ve genel kurumsal ihtiyaçları finanse etmeyi planlıyoruz.

Ardından ekledi:

-          Ayrıca bu kaynak sürdürülebilirlik taahhütlerimiz ile ilgili cesur adımlar atmamıza da yardımcı olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar