Tarım ürünleri DİR uygulamalarında yeni kurallar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamalarında değişiklikler yaptı. Buna göre; tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin veriliyor. Keza; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin veriliyor.

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamalarında ilişkin genelgeye yeni yapılan eklemelere göre;

DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekiyor. DİİB müracaatları önceki belgelerdeki ihracat ve ithalat gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye alınıyor. Buğday unu ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınıyor. Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi fire oranı %3 olarak uygulanıyor. İhraç ürün bünyesinde kullanılan şeker için de aynı oran uygulanıyor. Keza; firmaların yenilenmiş olan aşağıdaki tablo oranlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar