Tarım ürünleri dir uygulamasında yeni durum

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; buğday unu, buğday irmiği, makarna, aşurelik buğday, noodle, şehriye, organik kırık mısır, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve pirinç ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Belirtilen ürünlerden İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’nde yer alanların DİR kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili DİİB'in kontrol edilmesi, önceden ithalat şartı ihlalinin bulunduğu DİİB'lerden yapılacak gümrük (ihracat) beyannamelerine ilişkin kayıt başvurularının reddedilmesi ve uygun görülmeyen başvurular ve DİİB numaralarına ilişkin ivedilikle Bakanlığa bilgi verilmesi hususunda talimatlar bulunuyor.

Keza; belirtilen edilen ürünlerin tamamının DİR kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’nde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde ilgili tedbirlerin alınması talimatı da verilmiş bulunuyor.

Son olarak, İhracat Genel Müdürlüğü şöyle bir talimat verdi;

Başvuru konusu beyannamede numarası kayıtlı bulunan DİİB kapsamında mevcut durumda önceden ithalat şartına ilişkin ihlal bulunup bulunmadığı ve/veya gümrük beyannamesine kayıt/birlik onayı verilmesi durumunda önceden ithalat şartının ihlaline yol açacak bir durum oluşup oluşmayacağının kontrolü aşamasında, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nce İBGS'lere gerekli desteğin sağlanması isteniyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar