Tarım ürünlerinde önceden ithalat şartının kontrolünde kim yardım edecek

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi uyarınca; buğday unu, buğday irmiği, makarna, aşurelik buğday, noodle, şehriye, organik kırık mısır, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve pirinç ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu ürünlerden İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların DİR kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili DİİB'in kontrol edilmesi, önceden ithalat şartı ihlalinin bulunduğu DİİB'lerden yapılacak gümrük (ihracat) beyannamelerine ilişkin kayıt başvurularının reddedilmesi ve uygun görülmeyen başvurular ve DİİB numaralarına ilişkin ivedilikle Bakanlığa bilgi verilmesi gerekiyor.

Sayılan  ürünlerin tamamının DİR kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde ilgili tedbirlerin alınması talimatı verilmiş bulunuyor.

Bu doğrultuda, başvuru konusu beyannamede numarası kayıtlı bulunan DİİB kapsamında mevcut durumda önceden ithalat şartına ilişkin ihlal bulunup bulunmadığı ve/veya gümrük beyannamesine kayıt/birlik onayı verilmesi durumunda önceden ithalat şartının ihlaline yol açacak bir durum oluşup oluşmayacağının kontrolü aşamasında, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince İBGS'lere gerekli desteğin sağlanması isteniyor. İsteyen kim? İhracat Genel Müdürlüğü.

Çeşitli yazılarımda belirttiğim gibi top yine gümrük sahasında, gümrük teşkilatının dış ticareti yönlendirmesi ve kontrolü bakımından öneminin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor.

Bu hizmeti yapan gümrük teşkilatının en büyük yardımcıları da gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleridir.

Bakanlığın, bunların sağlıklı bir şekilde örgütlenmesinin önünü açması gerekiyor. Yıllardır mücadele ediliyor ama haklı seslere gereken önem ne zaman verilecek bilinmiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar