“Tarlayı satıp, hukuk okuttuk… Tarlada yapılan evi kiralayamıyor!...”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Gazeteci büyüğüm, pandemiyi de bahane ederek Trakya’daki, Karadeniz’e de kıyısı olan köyüne yerleşmiş…

“Eti, sütü, sebzesi, meyvesi çoktur” dedim…

“Kalmamış!” dedi…

Okumaya giden çocuklar dönmeyince, tarlalar bölünerek satılmış, çiftçilik unutulmuş!

Ayçiçeğinden büyükbaşına kadar her şeyin bol olduğu bölge, sebzeyi marketten alır duruma gelmiş…

*          *          *

Atatürk Barajı ile geniş arazileri su gören Adıyaman’da dinlediğim hikaye de buna benzer…

Şöyle anlatmıştı Ali Amca:

“Bizim oğlan Ankara’da hukuk okudu…

Okurken, 3 tarladan 2’sini satmak zorunda kaldık…

2 aydır avukatlık yapıyor, daha doğrusu yapmaya çalışıyor memlekette…

İlk sattığımız tarlada yapılan 40 daireden birini kiralamak istedi, geliri yetmiyor!

Kalan tarladan gelen 3-5 kuruş da, gübre/işçi için çektiğimiz kredi borçlarımızı ödeyemiyor…”

*          *          *

Ekonomi dediğimiz şey…

“Üretim”, “değişim”, “bölüşüm” ve “tüketim” faaliyetleridir…

*          *          *

Üretim: Ürün miktarını artırmak, ürünün faydasını artırmak ve/veya faydalı hizmette bulunmaktır…

Değişim ise mal ve hizmetlerin mülkiyetinin, bedel ödenerek el değiştirmesidir…

Üretim sonucu değişim ile ortaya çıkan gelirin, üretime katılan unsurlar arasındaki paylaşımı da bölüşümdür…

Bölüşüm, emeğin payı (ücret), doğal kaynakların payı (rant-kira), sermayenin payı (faiz) ve girişimcinin kâr payından oluşur…

VELHASIL

Bölüşümde faiz ve kiranın payı arttığında, emeğin payı (ücret) ve girişimcinin kârı düşer…

Bu döngüde, ekonomik faaliyetler, bölüşülecek bir şey kalmayıncaya kadar, sorunlar artarak devam eder…

*          *          *

Bölüşümde, emeğin payı ve girişimcinin kârının artması ise bölüşülecek pastayı büyütüp, sorunları küçültür…

*          *          *

Ve ancak evrensel, ihtiyaçlara göre eğitim/üretim ve bu eğitimi alan karar alıcılar emeğin/girişimcinin payını artırabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar