22 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

TCMB ve Eximbank kredilerinin kapatılması ve gümrüksüz satış mağazalarına eşya alınması

Sayın okurları, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, serbest bölgede yerleşik firmaların Eximbank ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından aldıkları reeskont kredileri için verdikleri ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesi için ilgili ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın yurt dışına sevk edilmesi için açılan transit beyannamelerinin kapatılmış olduğunu anılan kurumlara kanıtlanması konusunda sorun yaşadıkları ve sorunun çözümü için yardım istedikleri belirtiliyor.

Sorunu çözümü konusunda merkez teşkilatı Bölge Müdürlüklerine geçen günlerde bir bildirimde bulundu.

Buna göre, söz konusu kredilere ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen serbest bölgeden eşyanın yurt dışına sevk edilmesi için açılan TIR Karnesi veya Transit Refakat Belgesi ile sevkiyatı yapılan eşyanın ve taşıtın yurtdışı edildiğinin BİLGE sistemi ve KDS üzerinden sorgulanarak, eşyanın yurtdışı edildiğine dair teyit yazısının ilgili serbest bölge gümrük müdürlüğünce verilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce çözüm getirilen bir diğer konu da, gümrüksüz satış mağazaları işletmecisi firmalarca serbest dolaşımda olan eşyaların mağazalara/depolara alınması için tescil edilen antrepo beyannamelerinin tescil tarihi ile bu işleme ilişkin gümrük idaresine verdikleri dilekçe tarihinin farklı olması nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmakta olmasıdır.

Çözüm şöyle belirtiliyor; 2018/13 sayılı Genelgeye dikkat çekilerek, serbest dolaşımda olan eşyanın mağaza/depoya alınmasına ilişkin firma dilekçesi tarihi ile 7200 rejim kodlu antrepo beyanname tarihinin aynı olması şart olmadığı belirtiliyor. Keza; bununla birlikte dilekçe/beyanname konusu eşyanın mağaza ya da depoya konulduğu tarihte, bu eşyaya ilişkin antrepo beyannamesinin tescil edilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap