Tek tıkla ihracat desteği

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Haftanın ve belki de yılın müjdesini verdi Sayın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

İhracat destekleri için yeni bir sistem geliştirildiğini ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başvuruların bu sistem üzerinden alınacağını belirtti.

Mevzuat hazretlerinden çok çeken ihracatçı dostlarımıza hayırlı olsun…
İhracatçılarımızın yapacağı destek başvurularının, yeni geliştirilen “Destek Yönetim Sistemi” üzerinden alınacağı ve bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçileceği açıklandı.

Zaman ve maliyet konusunu öne çıkaran en önemli unsur, Sayın Bakanın da ifade ettiği üzere farklı başvurular için, aynı belgelerin tekrar tekrar verilmek zorunda kalınması. Sanıyorum ki bu sistemin devreye girmesi ile birlikte, başvurular çerçevesinde verilen çeşitli belgeler, sistem içerisinde depolanacak ve farklı başvurular yapılması halinde de sistemde varlıkları sorgulanarak sistemden çekilecek ve kullanılacaklar.

Burada, sisteme yüklenen bazı belgelerin geçerlilik süreleri olması halinde, bu sürelerin nasıl kontrol edileceği aklımıza gelen bir soru. Geçerlilik süresi aşılmış belgelerin sistemde bulunması ve bu süreler sonrasında, farklı başvurular için kullanılabilmesi riski önlenmelidir. Sistemi tasarlayan ve yazanların bu konuyu dikkate almış olduğunu düşünüyorum.

İhracat destekleri için başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tek bir sistemden çevrimiçi yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu projede destekler 6 ana modül ve 13 alt modül olarak toplanmış deniliyor. Sistemin modüler olarak tasarlanmasının ve çeşitli desteklerin gruplanmasının, mevzuatı anlayıp kullanmakta sıkıntı yaşayan ihracatçılarımıza kolaylık getireceğini düşünüyoruz. Sayın Pekcan da “Destek Yönetim Sistemi'nin de hayata geçmesiyle ihracat desteklerimiz daha etkin kullanılabilecek” diyor.

Geliştirilen bu sistemin, KOBİ'lerin, esnafın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olmaları için özendirici olacağı bekleniyor.

Yapılan iş olumlu ve ihracat desteklerine erişim için kolaylaştırıcı bir unsur.
Öte yandan, ihracat destek ödemelerinde görülen gecikmelerin önüne geçilmesinde ne kadar etkili olabilecek sorusu akla geliyor.

Destek çeşitliliği ve bunlara erişim kolaylığı çok güzel amma ihracatçılarımızın destekler için söylediği “Devletin cebinde akrep var” deyişini ortadan kaldıracak bir şeyler de olacak mı?
Ayrıca bu yeni sistem, geçen sohbetimizde de sözünü ettiğimiz “Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı/ETGB ile taahhüt kapatılması” konusunda ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılması için faydalı olabilecek mi?

ETGB ile taahhüt kapatma konusunu yazdıktan sonra konuştuğumuz ihracatçı dostlarımızın yakınmaları, bu konunun da ne kadar sıkıntı yarattığını bir kez daha vurguladı.
Umuyoruz, bu yeni sistemin hazırlıkları arasında ETGB ile taahhüt kapatma konusu da vardır ve e-ticaret yapan kişilerin bu sıkıntıları da bir an önce giderilebilir.
Sayın Pekcan’ın da vurguladığı üzere, KOBİ'lerin, esnafın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olmaları istenilen bir konu.

Ancak bu, önlerinde engel olmaması halinde daha hızlı gerçekleşecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
RCEP 24 Kasım 2020
İhracatın sorunu 17 Kasım 2020
Veri ve bilgi 27 Ekim 2020
Hatay 20 Ekim 2020
Sözleşmenin gücü 13 Ekim 2020
E-Ticaret, e-ihracat 22 Eylül 2020