Tekstil ve dericilere 3 aylık süre verildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yaptıkları ithalatlarda kurallar vardır.

En önemlilerinden biri FİRE ORANI’dır. Firenin belirlenen oranları aşmaması gerekiyor. Aşması halinde, belirlenen oranlar esas alınıyor. Kapasite Raporu’ndaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenleniyor

Fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınıyor.

Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılıyor. Ancak, belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Ticaret Bakanlığı müfettişinin yaptığı kontroller neticesinde; Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nin (DİİB) düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları, fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığı tespiti yapılmış bulunuyor.

Bunun üzerine, belge kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, Genelgeye göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların altında kalması durumunda kapatma işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın sorumluluğunda olduğu belirtilmiş bulunuyor.

Konuya ilişkin çözüm getirmek için İhracat Genel Müdürlüğü şöyle bir düzenleme yapmış bulunuyor;

Firmalarımızın ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; Bölge Müdürlüklerince tüm firmalara bildirim yapılarak, 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak 14/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanmış bulunuyor.

Taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar