Tekzibe cevabımdır!

Uğur CİVELEK
Uğur CİVELEK ARKA PLAN dunyaweb@dunya.com

Salı günü bu köşede Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gönderilmiş bir tekzip yazısı okumak zorunda kaldınız. Bu duruma katlanmak zorunda kalan okuyucularımıza, hem sebep olduğumuz rahatsızlık nedeniyle bir özür dilemeyi ve hem de konu hakkındaki düşüncelerimizi aktarmayı önemli bir borç olarak görüyoruz.

Bizim gibi düşünmeyenleri rahatsız etmek pahasına doğru bildiğimiz yoldan hiç şaşmadık. Sorunların ağırlaşması pahasına günün kurtarılmasına hep karşı çıktık. Orta vadeli eğilimleri ve gerçekleri dost bilerek, insanlarımızı uyarmaya ve hesapsız risklerden kaçınmaya davet eden olduk. Herkes her şeyi bilir ise, kimsenin kolay kaybetmeyeceği ve sorunların küçük iken çözülmek zorunda kalacağı varsayımı ile mücadele etmeye çalıştık. Tek ve son kişi kalmak pahasına, doğruluğuna inandığımız bu yoldan dönmedik; yanıldığımızı da düşünmüyoruz.
Sorunların ağırlaşması pahasına günün kurtarılmasının sonu büyük istikrarsızlıklara ve krizlere varacak, herkesin kaybetmesine sebep olacak bir yol olduğunu biliyoruz. Süreç içinde hukuk devleti ve liyakat çizgisinden uzaklaşılması, siyasileşmenin Devleti ve kurumlarını hızlanan bir şekilde yıpratarak düzeni kırılganlaştırması kaçınılmazdır. Bu hal ve gidişin devam etmemesi ve eğilimin değişmesi için, toplumsal farkındalığın artması amacına hizmet etmeye çalışmak hayati önemdedir; benimsediğimiz yaklaşım, aklını iyiye kullanma kararlılığında olan her vatandaş için bir çeşit yükümlülük durumunda olmalıdır.

Yaklaşık çeyrek asırdır köşe yazıları yazıyor ve televizyonlarda ekonomik konulara ilişkin yorumlar yapıyoruz. Etkili ve yetkili kesimler, benimsediğimiz yoldan hep rahatsız oldular; sesimizi duyurmamızı engellemenin değişik yollarını farklı zamanlarda denediler. Son iki buçuk yıla kadar, hiçbir yazım için tekzip söz konusu olmamıştı; fakat durum değişmiş görünüyor! Enflasyon konusu ile bağlantılı olarak, Türkiye İstatistik Kurumu ikinci kez tekzip gönderdi; ilki galiba yayınlanmamıştı, ikincisini ise Salı günü bu köşede okudunuz.

Tekzibe konu yapılan ifadelerimin kesinlikle yorum niteliğinde olduğunu, düşünce özgürlüğü kapsamı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son iki buçuk yıla kadar bu kapsamda değerlendirilen konular, neden artık tekzibe konu yapılıyor? Haberimiz olmadan, düşünce özgürlüğünün tanımı mı değişti ve nelerin yorum sayılamayacağı konusunda yeni standartlar mı belirlendi? Yoksa siyasileşme ve yetersiz liyakat salgınının, Türkiye İstatistik Kurumu üzerindeki etkisi kabul edilebilir seviyelerin çok üzerine mi çıktı?

Eğitimim ve merakım gereği, ekonometri ve modellemeler ile istatistik konularından anlarım! Bilimsel görünen yaklaşımların ve kasıtlı olarak bırakılmış boşlukların, ne amaçla ve nasıl suiistimal edilebileceğini fark edebilirim! Hafızam oldukça güçlü olduğu için, iki noktadan bir doğru geçtiğini bilerek söylemlere yansımayan niyetleri okuyabilirim! Standart tekzip metinleri üzerinden, okunması gereken niyetler ile yorumlanması gereken mesajlar kendilerini ele verir!
Son bir buçuk yıl içinde fiyat istatistiklerindeki eğilimlerin sağlıklı bir şekilde ölçülmesini zorlaştıran pek çok şeye tanık olduk! Eğilimlerin sürdürülebilir olmaması ve yapısal sorunların ağırlaşması zaten ciddi kırılganlıklar yaratan bir sorundu; bunlara yenileri eklendi ve pek konuşulmayan çıkar çatışmalarının derinleşmesi pahasına müdahil olundu. Türkiye İstatistik Kurumu ise ürettiği verilerin kalitesini korumak adına seferber olacağına, siyasi müdahaleler konusunda üç maymunu oynamayı tercih etti! Tekzibe konu olan yorumlarımız bu nedenle köşe yazımızda yer aldı.

Enflasyonun olduğundan düşük görünmesi için yapılan müdahaleler, sorunların ağırlaşmasını önlemez! Yozlaşmış sorunlu sistem lehine ve üretenler ile hızla yoksulluk sınırına itilen geniş kesimler aleyhine taraf olmak anlamına gelir! Kısa vadede sorunların ağırlaşması pahasına gün kurtarılır; fakat gelir dağılımında telafisi olanaksız bozulmalara sebep olduğu için İktidardaki Siyasi İradeyi de bitirir, günün kurtarılmasına katkı yapanların kullanım süresi tükenir! Kötü gidişe göz yuman veya isyan eden herkes kaybeder!

Tekzip edenlerden özür dilemiyorum; bu saatten sonra onlardan özür ve anlayış ta beklemiyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar