22 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Ticaret Bakanlığı ‘Aracılık Komisyonları’nı oluşturdu

Sayın DÜNYA okurları,Ticaret Bakanlığı Makamı’ndan bir onay alınmış bulunuyor.

Bu onayda; İş Kanunu ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiş olup Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı maddesinde, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği hükmüne dikkat çekiliyor.

Öte yandan, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin "İdarenin Temsili" başlıklı maddesinde komisyonda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere asıl ve yedek üyelerin belirleneceği ve idarenin merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabileceği düzenlenmiş bulunduğu belirtiliyor. Zikredilen mevzuat hükümleri kapsamında Bakanlık Arabuluculuk Komisyonları’nın oluşturulması amacıyla Bakanlık Makamı’ndan 26/09/2018 tarihli onay bulunuyor.

Bu defa, 18/02/2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile 25/03/2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Bakanlık Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonları’nın merkez ve taşra teşkilatı yönünden yeniden oluşturulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Bu çerçevede; Bakanlık merkez teşkilatında dava şartı arabuluculuk görüşmelerinde İdareyi temsil etmek komisyon oluşturulmuş bulunuyor. Keza; taşra teşkilatında da arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek üzere oluşturulacak komisyonda, Hukuk Hizmetleri Şube Müdürü’nün, Tasfiye Hizmetleri Şube Müdürü’nün ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü’nün asil üye; isimleri Bölge Müdürü’nce belirlenen bir avukatın ve iki şube müdürünün yedek üye olarak iki yıl süre ile görevlendirilmesi uygun bulunuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap