25 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kuruldu

Sayın DÜNYA okurları, Dünya Ticaret Örgütü’nü faaliyetleri çerçevesinde Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştu. Anlaşma üyelere ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlü-lüğü getirilmiş bulunuyor.

Bu çerçevede; Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi kurulmuş bulunuyor. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı genelgesi 13/04/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunuyor.

Komite, Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Dış Ticaret Derneği temsilcilerinden oluşuyor.

Koordinasyon Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Koordinasyon Komitesi toplantılarına, gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir.
Koordinasyon Komitesi'nin çalışmalarına destek olmak üzere bir Teknik Komite kurulması uygun bulunmuştur. Koordinasyon Komitesi ve Teknik Komite'nin çalışma usul ve esasları, Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısında belirlenecektir.

Genelgede, Komite çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için Komite üyelerine gereken her türlü destek ve yardım sağlanacağı da belirtiliyor.

Şahsen çalışmalarına katılacağım Vergi Konseyi işleyişi ve deneyimlerinden de yararlanması dileğiyle haydi hayırlısı diyorum.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap