TİM ve İhracatımız

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Ülkemiz için ihracatın önemi ve gerekliliği konusunda herkes mutabık. Özellikle son dönemlerde ihracat öcelikli/ağırlıklı bir politika izleniyor. İhracatta da TİM büyük bir öneme sahip.

Bu arada TİM’de de görev değişikliği yaşandı ve İsmail Gülle bayrağı Mustafa Gültepe’ye devretti. Aynı dönemde 7409 sayılı Kanunla da TİM mevzuatında bazı düzenlemeler yapıldı.

7409 sayılı Kanun Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek 04.06.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası ticaretin en önemli parçalarından olan fuarların tüm sektörlerin önde gelen firmaları ve girişimciler için bir buluşma noktası hâline gelmesinden dolayı fuarın organize edildiği bölgede ulaşım, konaklama, alışveriş, yeme içme, nakliye gibi sektörlere katma değer yaratacağı, bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı düşünülerek ve saha yaşanan sıkıntılar da göz önünde bulundurularak Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacaktır.

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerin atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkân sağlanması amacıyla, faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az, altı aydan fazla olmamak kaydıyla süre verilerek ve bu süre sonunda tahliyesi gerçekleştirilemeyen mallar idarece tasfiye edilecektir.

TİM ve İhracatçı birliklerinin genel kurullarına iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son beş yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilebilmesi yetkisi verilmiştir.

İhracatçı birliklerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılıklarına otuz gün içerisinde atama yapılmaması hâlinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilmesi imkânı getirilmiştir.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın, Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenecektir.

Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul'daki bazı Hazine taşınmazlarının TİM'e tahsis edilmiştir. Bu da yine ihracatımızın bel kemiği TİM’e ciddi bir destek ve motivasyon olmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları vasıtasıyla yatırımcıların işletme değerini belirlemesi, işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğinin anlaşılması ve yatırım kararı alınmıştır. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan standartlara uygun düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Yapılan yasal düzenlemeyle Helal Akreditasyon Kurumu, helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin devam etmesi ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve kamu refahına katkı sunulması ile piyasadaki güvenilir olmayan helal belgelerin dolaşımının engellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kreş açmama cezası 29 Nisan 2022