TL değerlenecekse...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Gelişmemiş ve/veya az gelişmiş ülkelerde yerli para...

Yabancının dolaylı yatırımları ile (sıcak para) değerlenebilir...

Ve/veya...

Eğitimden adalete standart yükseltecek/sınıf atlatacak reformlar, yatırım iklimi gibi “orta ve/veya uzun vadeli hikâye(ler)” sayesinde güçlenebilir...

★★★

Bu durum...

Hikâyelerin başarılı sonuçları ve/veya “üretim ve ihracat temelli büyüme” devam ettiği müddetçe sürdürülebilir...

★★★

Ancak...

O ülkelerde gelir artışları, tasarrufa değil tüketime yönlenir...

Bu nedenle, “değerli TL döneminde de sıklıkla ifade ettiğimiz gibi”, çok dikkat edilmelidir...

Gelen sıcak para iyi yönetilmeli ve tüketim değil verimlilik/ üretim/ihracat/döviz artışı için değerlendirilmelidir...

★★★

Aksi durumda...

★★★

Dolaylı yatırımlardaki artış nedeniyle kur ucuzlar...

Dolayısıyla “ithal ürün” fiyatları düşer...

Yanı sıra gelir artışı hissiyle, tüketim/harcama yükselir...

Dolayısıyla ithalat artar...

Dolayısıyla rekabet edemeyen “yerli üretim” düşmeye başlar...

Dolayısıyla verimlilik anlayışı ve üretim kültürü/kabiliyeti kaybedilir...

Dolayısıyla “yerli üretim” daha da düşer...

Dolayısıyla dışa bağımlılık artar...

Dolayısıyla “döviz ihtiyacı” artar...

Dolayısıyla borçlanma artar...

Dolayısıyla riskler ve “döviz fiyatı” veya “dövize ödenen faiz” artar...

VELHASIL...

"Değerli TL” için kutlamalar yaptık. Tüm uyarılara rağmen, o şansı, üretimi/ ihracatı geliştirmede değil, tüketimi/ithalatı geliştirmede kullandık...

Şimdi "Değersiz TL”nin "yerli üretim” için rekabet avantajı sağlayacağı konuşuluyor. Öncelikle 7'den 77'ye verimlilik artışına odaklanılmalı...

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamında da işin bir tarafından tutma ve üretimi artırma arzusu görüyorum...

Aynı işin yüzde 20'şerini yapan 5 kurumla, verimliliğin yüzde 100 artmayacağı, yine yüzde 20'lerde kalacağı unutulmamalı...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021