"TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işlemi iptal edilmeli"

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Plan ve Bütçe Komisyon Sözcüsü Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Sürat Kargo satış kararının mevzuata aykırı olduğunu, açık olarak usulsüzlük yapılan satış işleminin iptal edilerek soruşturma açılması gerektiğini bildirdi.

Kuşoğlu, hafta başında yaptığı açıklamada  335 milyon 500 bin liraya satılan Sürat Kargo’nun değerinin 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde olduğunu, satışla 1,3 milyar liralık kamu zararının söz konusu olduğunu belirterek, TMSF’ye bir dizi soru yöneltti. Sürat Kargo ihalesine ilişkin TMSF’den sorularına kısa sürede yanıt  alan Kuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Kuşoğlu, ihalenin muhammen bedelinin şirketin 2019 yılı verilerine göre yapıldığı ve değerin çok düşük belirlendiği ile ilgili sorusuna ilişkin olarak “TMSF muhammen bedeli belirleyen değerleme raporunun tarihini Aralık 2020 olarak belirtmektedir. Ben raporun değil değerlemenin 2019 tarihli olduğunu iddia etmiştim. TMSF, değerleme için dikkate alınan yılın 2019 olduğu iddiamızı yalanlamamış hatta satış konusundaki yetkinin devredildiği Fon Kurulu’nun hazırlattığı Mali Durum Raporu’nun da 2019 tarihli olduğunu açıklamıştır. Bu tam bir ikrardır” dedi.

Kuşoğlu’nun gündeme getirdiği diğer bir iddia ise; Sürat Kargo’nun 2020 yılında 58 milyon TL kar elde ettiği ve 2021’de de karını katlayacağının görevden alınan TMSF Başkanı tarafından açıklanmış olmasına rağmen, şirketin sürdürülebilir durumda olmadığı ifade edilerek, mevzuata aykırı şekilde satıldığına ilişkin oldu. 

Kuşoğlu,  Sürat Kargo’nun satışı öncesi şirketin faaliyetlerini sürdüremez konumda olduğuna dair alınmış bir bakan onayı olmadığının anlaşıldığını belirtirken,  “İhaleye katılacaklara neden 13 iş günü süre verildiği soruma, TMSF yetkilileri durumun mevzuata uygun olduğu cevabını vermişlerdir. Durum, benim de iddia ettiğim gibi mevzuata uygun ancak makul değildir ve ticari teamüllere aykırıdır” dedi.

Port Kargo sorusuna yanıt verilmedi

Kuşoğlu, ihaleyi alan ve 2021 yılı Temmuz’unda kurulduğu iddia edilen Port Kargo şirketinin bilgi odasına girip girmediği, girdiyse ne kadar süreyle bilgi dokümanı incelendiği sorusuna ise TMSF’nin  yanıt veremediğini belirtti.

Kuşoğlu, “İlaveten sormak istediğim bir soru şudur; Sürat Kargo ile ilgili yargı süreci tamamlanmış, şirket mülkiyeti kamuya geçmiş midir? TMSF’nin kayyum olduğu şirketler yargı süreci tamamlanıp kamu mülkiyetine geçmeden satılabilir mi? Sürat Kargo’ya atanan kayyum ve yönetim bu duruma itiraz etmemişler midir? İtiraz etmemişler ise bu durumda suçlu değiller midir?” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar