TOSYÖV Genel Kurulu’ndan…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) genel kurulu perşembe günü Ankara Sanayi Odası (ASO) toplantı salonunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) genel kurulu ise cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) salonunda, pandemi kısıtlamalarına uygun katılım düzeni ile gerçekleştirilecek genel kurullara katılmak üzere Ankara’ya gitmiştim.

Bu haftaki yazımı 8 yıl başkanlığını onurla yaptığım, halen de Denetleme Kurul Üyesi olarak görev üstlendiğim TOSYÖV Genel Kurulu’ndan haftaya ise TBD Genel Kurulu’nda yapılan değerlendirme ve öngörüleri sizlere aktaracağım.

TOSYÖV olağan mali genel kurulu açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin pandemi sürecini ve sonrasına yönelik değerlendirmesini şu sözleriyle yaptı.

“Her Genel Kurulumuzda söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz ki bugün KOBİ’lerin herhangi bir kazanımı yoktur ki bu kazanım için TOSYÖV çaba göstermemiş olsun.

Geçmişte KOBİ’lerin kamu nezdinde bir kuruluşa sahip olması talebinden tutun da KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimi için güvenilir bir kredi garanti kuruluşu oluşturulmasına kadar KOBİ yanlısı tüm olumlu yasal düzenlemeler TOSYÖV’ün girişimi ile yaşam bulmuştur.

İçinde yaşadığımız salgın günlerinde de bu duyarlılığımızı sürdürmek için büyük bir çaba harcadık.

Bir buçuk yıla varan bir süreyi salgın şartları altında geçirirken elimizden geldiğince KOBİ’lerin sorunlarına çözüm olacak önerilerde bulunmaya çalıştık diğer yandan da yaşamsal faaliyetlerimiz sürdürmek için çaba gösterdik.

Salgın sürecinin ilk günlerinde yönetim kurulumuz Ekonomi Çalışma Gurubu kurarak acil olarak yapılması gerekenleri kamuoyuna bir basın toplantısı ile duyurmuştur.

 Bu çalışma gurubumuzda eski başkanlarımız Prof. Dr. Işın Çelebi, Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, Hilmi Develi, önceki dönem bakanlarımız; Ali Coşkun, Ayfer Yılmaz, Ahmet Kenan Tarıkulu, TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve DÜNYA Gazetesi Ankara Bölge Müdürü Ferit Parlak yer almışlardır.

O zaman yaptığımız değerlendirmelerin günümüzde bile geçerliliğini sürdürmesi önemlidir.

Temel faaliyetlerimiz salgın şartlarından dolayı oldukça aksadı illerde düzenlediğimiz “KOBİ’lere Sağlanan Destekler” etkinliklerimizi maalesef sürdüremedik.

Toplantıların iptal edilmesi bizi ister istemez yeni teknolojiler kullanarak toplantılarımızı yapmaya yöneltti.

Bu şartlar altında KOBİ’Zirvesi 2021 yılında sanal olarak gerçekleştirdik.

Doğallıkla KOBİ Zirvesi sektörlerimizin salgın şartlarında yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukları irdeleyerek çözüm üretmeye çalışan sektörel toplantılar biçiminde yapmanın uygun olduğunu düşündük.

Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu etkinliklere aktif bir biçimde katılan sektör temsilcilerinin katkılarıyla gördük.

Zirve’de ‘Pandemi’nin Ekonomiye Etkileri (Fırsatlar ve Tehditler)’, ‘KOBİ’lere Sağlanan İhracat Destekleri’, ‘Makine İmalat Sektörü’, ‘Ambalaj ve Plastik Sektörü’, ‘Bilişim ve Hizmet Sektörü’, ‘Gıda Sektörü’, ‘Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü’, ‘Kimya Sektörü’ başlıklı oturumlar yapıldı ve her bir sektör için salgına karşı yapılması gerekenler konusunda öneriler oluşturulmuştur.

TOSYÖV girişimcinin gücü olma yolundaki çabalarını yıllardan beri sürdürdüğü herkesin malumudur. Bu bağlamda kurguladığımız projelerimiz ilgili kuruluşlar tarafından itibar edilen projeler olmuş ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ile birlikte yürüttüğümüz “Oyun Girişimcisi Geliştirme Projesi” Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, TOSYÖV’ün tek başına yürütücüsü olduğu “Yaratıcı endüstrileri Geliştirme projesi” ise Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

 Üretkeniz-Biz Kooperatifi’nin yürüttüğü bizim ve TBD’nin ortak olduğu Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Rehber ve Girişimci Geliştirme projesi” de oldukça ilgi duyulan projelerden birisi olmuştur.

Önümüzdeki dönem

Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalarımızı arttıracağız. Ankara ve İzmir de gerçekleştirilecek olan KOBİ’ler ve Bilişim Etkinliklerini TBD ile birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  Daha önceki konuşmalarımda da vurguladığım gibi gerek Almanya tarafından bir model olarak önerilen Sanayi 4.0 ve Japonya tarafından önerilen Toplum 5.0 ülkemiz şartlarına uygun değildir. Bu ülkelerin dış ticaret fazlaları vardır, nüfusları artmamaktadır ve yaşlıdır ayrıca bu ülkeler sanayinin bütün aşamalarını sorunsuz bir biçimde tamamlamışlardır. Oysa biz bu durumda değiliz. Böyle olmamamız bizi başka bir stratejiyi yaşam geçirmeye zorlamaktadır.

Rekabetçi yerli üretim

Bu yerli üretimin rekabetçi kılınması bizim tanımladığımız biçimi ile rekabetçi yerli üretimdir.

Bu amacı gerçekleştirmek toplumsal bir seferberliği gerekli kılmaktadır.

Yerli üretime gerektiği kadar önem vermeli onu kullanmayı amaç edinmeliyiz.

Yerli üretimi rekabetçi kılacak olan nitelikli iş gücüdür bu işgücü yeni ortaya çıkacak olan yeni mesleklere uyum sağlayacak kadar esnek, bu uyumla birlikte verimli çalışacak kadar da donanımlı olmalıdır.

Organize sanayi bölgelerini bilgi ve öğrenme merkezleri ile donatmak zorundayız.

Kalkınmanın yanlış olarak ekonomik ya da teknik düzenlemelerle sağlanabileceği düşünülmektedir. Biz ise kalkınmanın temel öğesinin etik olduğunu düşünmekteyiz.

 Bu nedenle TOSYÖV iş etiğini kalkınma stratejisinin temeline koymaktadır.

Bize bu ülkeyi bağımsız bir biçimde bırakıp ekonomik bağımsızlık olmadan başka hiçbir bağımsızlık olamayacağını belirten Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.“ sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Divan Başkanı Mehmet Akyürek, OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin pandemi sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları ve çözüm önerilerini sıraladığı genel kurulda söz alan konuşmacılar gelecekten umutlu olduklarını dile getiren konuşmalarıyla genel kurul sonlandırıldı.

Pandemi koşullarının getirdiği kısıtlamalara rağmen başarılı çalışma ve projeleri gerçekleştiren TOSYÖV yönetimini ve Destekleme Derneklerini, destek veren sponsorları kutlamak isterim.

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ekonomimizde de yaşanılan sorunların geride kaldığına, ülkemiz ekonomisinin, üretimde ve istihdamda başarılarla dolu bir sürece gireceğine inanıyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar