TOSYÖV ve TBD’den iki başarılı etkinlik…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Bugün sizlere üyesi olmaktan onur ve mutluluk duyduğum, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Serbest Meslek Sahipleri ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından geçtiğimiz haftada gerçekleştirilen iki başarılı etkinlikten bahsedeceğim.

İlki, TOSYÖV, KOSGEB, TOBB ve TİM işbirliği, DenizBank ana sponsorluğunda “PANDEMİ SÜRECİ ve İHRACAT” ana teması ile 8 ve 9 Aralık günlerinde sanal ortamda yapılan XVI. KOBİ Zirvesi’nden.

Geçen haftaki yazımda zirvenin ilk gününden söz etmiş, iki oturumdan derlediklerimi sizlere aktarmıştım. İki gün 3 bin 253 kişinin izlediği zirvede, özenle seçilen konular, oturumları yönetenlerin yetkinliği ve alanlarında seçkin konuşmacıların yer aldığı oturumlarda; farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları ele alan, istihdamı ve ihracatımızın artırımını önceleyen, pandemi sonrasına yönelik görüş ve öneriler karar vericilere katkı sunan pozitif bir yaklaşımın, hedef kitle tarafından olumlu karşılandığı görüşündeyim.

Bu bağlamda pandeminin getirdiği koşullarda sanal ortamda da olsa zirvenin XVI’ncısını başarıyla gerçekleştiren TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ve yönetim kurulu üyelerini ve emeği geçenleri, katkı sunanları kutluyorum.

İkinci etkinlikte, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’ basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan

“Yapay Zeka” raporu.

Rapordan önce TBD özellikle pandemi sürecinde bilgi ve bilişim teknolojileri alanında etkinliklerini sanal ortama taşıyarak hemen hemen on gün arayla bir dizi toplantılar düzenlediğini gibi çok sayıda katılımcının ( Ben dahil) bu toplantıları ilgiyle izlediğini belirtmek istiyorum.

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yer alan kişi ve kuruluşlarca “Nesnelerin interneti, Yapay Zekâ, Sanal Gerçeklik, Karmaşık Gerçeklik, Büyük Veri, Robotlar ve Otonom Sistemler başta olmak üzere dijital/sayısal dönüşümde kamuda ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların yerli ve özgün olanlarının seçilmesi, geliştirilmesine destek verilmesi ve hızla kamuda yaygın olarak kullanılmasının sağlanması bilişim ekosistemin gelişimi ve sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu vurgulamakta yarar görülmektedir” değerlendirmesi kabul görmektedir.

COVID-19 salgını ile ülkemizde yapay zekânın öneminin iyice arttığı dönemde raporun çok değerli olduğuna inanıyorum.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’den büyük emeklerle hazırlanan ilgiyle okuduğum raporun amacını anlatmasını rica ettim.

Rahmi bey; “Ülkemizin dijital dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına, dijital ekonomisinin geliştirilmesine ve rekabetçilik endeksinin arttırılmasına dolayısıyla da küresel rekabette hak ettiği yeri almasına büyük katılar sağlayacak olan yapay zekâ teknolojilerinin ve normlarının ülkemizde geliştirilmesine yönelik strateji, politika ve eylem planlarını içeren “Ulusal Yapay Zeka Strateji” dokümanlarının hazırlanmasına dayanak olması için tüm ekosistem paydaşlarına ve özelliklede karar vericilere iletilmek üzere TBD’nin görüş ve önerilerini oluşturmaktır.” Diyor.

Raporun hazırlanış sürecini anlatır mısınız soruma ise Rahmi Bey;

TOBB ETÜ ev sahipliğinde toplam 45 akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile TBD-Yapay Zekâ Çalıştayı’nı gerçekleştirilmiştir.

Rapor, TBD Merkez İcra Kurulu ve TBD Akademi üyelerinin oluşturduğu TBD Yapay Zekâ Odak Ekseni tarafından hazırlanmıştır.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sırasında çalıştay bulguları tartışılmış ve bu rapor üretilmiştir.

Bu rapor hazırlanırken, etki analizi ve neden-sonuç ilişkileri belirlenmiş politikalar ortaya koymaya özen gösterilmiştir.

Bu politikaların uygulanıp, izlenip, raporlanmasının gerekliliği de göz önünde bulundurulmuştur.

Bu raporun Türkiye’nin Yapay Zekâ Stratejisinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde yarar olacağına inanıyoruz” sözleriyle amaçlarını açıklamış oldu.

Kişisel görüşümde, kamu ve sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, bu alanda faaliyet gösteren şirketler Raporun değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde katkı sunmalılar.

Rahmi başkan raporda yer verilen önerilerinizi kısaca sıralayabilir misiniz? soruma da;

- Yerli ve ulusal yapay zekâ endüstrisinin geliştirilmesi

- Bilişim sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi

- Nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması

- Ar-Ge kültürünün ve altyapısının oluşturulması

- Yüksek İstişare Kurulu’nun oluşturulması

- Uluslararası Ar-Ge iş birliklerinin ve küresel şirketlerin Ar-Ge ofislerinin Türkiye’ye gelmesinin teşvik edilmesi,

olarak sıralayabiliriz diyor. “ Genel başkan Rahmi Aktepe başkan…

Çalıştay sonucu oluşturulan “Yapay Zeka” raporunda emeği geçen, katkı koyan akademisyen ve uzmanları, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’yi ve çalışma arkadaşlarını kutluyor ellerine sağlık diyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bilişimin duayeni… 25 Şubat 2021
Bilişimde 50. yıl 04 Şubat 2021