TOSYÖV yeni başkanını seçti..

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Geçtiğimiz hafta denetim kurul üyesi olarak katıldığım Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda seçimli olağan genel kurulu yapıldı.

Yeni isimlerin de yer aldığı yönetim kurulu kendi içinden başkanlığa Osman Deveci'yi seçti..

Osman bey 6 yıldır TOSYÖV Yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 1972 yılında İstanbul’da aktif ticarete atılan Deveci 1976 yılında kardeşleri ile ayakkabı sektöründe duayen olacak Devran şirketini kurdu.

Ankara Hukuk  fakültesini bitiren ve İstanbul Barosunun avukat listesinde yer almasına karşın  ayakkabı sektöründe başarıyı yakalayan iş insanlarımızdan. İş yaşamında mesleki ve sosyal yaşamda da aktif görevler üstlenmiş bir kişi.

İTO (İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Y.K. üyeliği, meclis başkan vekilliği) Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı  (TASEV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapan Deveci, halen Göznuru Vakfı danışma kurulu başkanı.

Seçim sonrası Osman beyden TOSYÖV’ün başkanlık döneminde yapacaklarını özetlemesini rica ettim.

Sözlerine  önce kısaca vakfımızdan bahsetmek isterim diyerek söz başlayan başkan Deveci,  “Vakfımız, Ülkemizde girişimcilik kültürünün gelişerek yaygınlaşmasını sağlamak, KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Hür teşebbüs ilkesine dayalı ekonomik yapının ülkemizde gelişmesine destek olmak ve toplum düzenimizde özel teşebbüs ve serbest pazar ekonomisi uygulamalarının yayılmasına yardımcı olmaktır.

TOSYÖV, girişimciliğin gelişmesini ve özel sektörle kalkınma modelini benimseyen, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını savunan, bugün adeta herkesin dilinde ekonominin, büyüme ve kalkınmanın temeli olarak kullanılan KOBİ kavramını ilk kez ekonomi literatürümüze kazandıran bir sivil toplum örgütüdür.

“KOBİ’lerin rekabet güçlerini, KOBİ’lerin ve paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek arttırmak” MİSYONU ile faaliyetlerini sürdüren TOSYÖV’ün vizyonu da  “KOBİ ve paydaşlarını harekete geçirecek etkili rol model olmak temel amaçlarımızdandır..

KOSGEB’in kuruluş sürecinde çalışmalara katılan Vakfımız   KOSGEB’in genel kurul üyesidir.

Ülkemize KGF’yi  kazandıran projenin öncülüğünü üstlenmiştir.

Bugüne kadar girişimcilere  ve KOBİlere yönelik  bir çok projeyi gerçekleştirerek uygulamaya koyduk.

KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturduğumuz programlarımızın ülkemizde çok önemli bir ihtiyacı giderdiğine ve bu alanda bulunduğunuz bölgede bu hizmetlere ihtiyaç duyacak kurum, kuruluş, Oda, Borsa, Teknokent, OSB, KOBİ ve girişimcileri TOSYÖV Akademi olarak  bilgilerini güncelleştirci eğitim programları düzenliyoruz..

Avrasya Liderlik ve Etik Çalışmaları Enstitüsü ile Avrasya kıtasında liderlik ve etik çalışmaları konusunda önde gelen bağımsız bir araştırma kurumu olmaktır.

Önümüzdeki süreçte de, mütevelli üyelerimiz, Destekleme derneklerimiz ve paydaşlarımızın da katkılarını alarak yeni projelerimizi, çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz..

KOBİlerimize yönelik bazı tespitler yaparak, geleceğe ilişkin yeni yönetim kurulu olarak görüşlerimizi de anlatmak isterim.

Ülkemizde KOBİlerin ekonomi içindeki yerini iyi değerlendirip ilgili politikasını ona göre  yönlendirmemiz şarttır.

Verilere göre KOBİler tüm işletmelerimizin yüzde 98’ni oluşturmaktalar..

Toplam istihdamın yüzde 70’ni , toplam katmadeğerin yüzde 38’ni yaratmaktadırlar.

İstihdam ettikleri  ortalama  iş gücü 3 kişidir.

KOBİler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaz daha düşük maliyetle istihdam imkanı teknolojik yeniliklere yakınlık ve esnelik bölgesel kalkınmayı sağlamış gelir dağılımındaki dengesizlikleri asgariye inme, ferdi tasarrufları teşvik etme, yönlendirme ve hareketlendirme, büyük sanayii işletmeleri destekleyicisi ve tamamlayıcısı, politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru ve piyasa odaklı ekonomilerin ana sigortalarından biri olma gibi temel özellikleri vardır.

Bütün bu özellikleri göz önüne alındığında  ülkemizin ekonomik olarak kalkınma  ve istihdam sorunu çözümünde KOBİ'ler ne kadar önemli rol oynadığını görmekteyiz.

İşte KOBİlerimizin bu özelliklerinin öne çıkarmasın da finansal dar boğazları aşmada ve mali yapılarını etkileyecek unsurların çözümünde en çok görev TOSYÖV vakfımıza düşmektedir.  

Bu amaçla KOBİ Zirvesi, il ve ilçe bazında eğitim toplantı ve panelleri yapmakta ve politika belirleyicilere, KOBİlere katkısı olacak proje ve öneriler sunmaktayız..

Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TÜBİTAK, KOSGEB, TPE, TSE GİBİ Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, TOBB - Ticaret ve Sanayi Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri ile proje bazlı sıkı bir işbirliğine girmek Vakfımızın temel  hedeflerindendir.

Hiçbir komplekse kapılmaksızın her alanda ve her platformda paydaşlarımız olarak tanımladığımız  kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla  işbirliği yapmayı  en önemli ilkelerimizden biri olarak benimsiyoruz.

TOSYÖV, Orta Gelir Tuzağından kurtulmamız bağlamında, sanayi 4.0, Toplum 5.0'a ulaşmamız ve  Yeşil Dünya (Yeşil Mutabakat, Yeşil Enerji, Yeşil OSB) çalışmalarında, KOBİlerimizin Ar-Ge, inovasyon, katmadeğeri yüksek ürün üretimi ve ihracatı gibi alanlarda önemli görevleri üstlenmeyi çalışma alanlarımızdan görmekte, bu bağlamda sorumluluklar üstlenmeyi hedeflemiştir." diyor  TOSYÖV’ün yeni yönetim kurulu başkanı Osman Deveci.

Yeni başkana ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar