TSKB’nin ekonomik raporu…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Bir yol haritasına dayalı finansman tedariki nasıl yapılır? Sektörlere nasıl yaklaşmak gerekir? TSKB’nin “COVID-19’a Karşı Türkiye’nin Direncini Artırmak” başlıklı çalışmasında, sıra dışı dönemde sıra dışı adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) “COVID-19’a Karşı Türkiye’nin Direncini Artırmak” başlıklı çalışmasında, sıra dışı dönemden geçildiği ve sıra dışı adımlara yer verilmesi gerektiği şöyle sıralanıyor:

● Her sektör için sürdürülebilir yatırım duruşunun desteklenmesi.

● En çok ihtiyaç duyulan gruplara destek verilmesi.

● Toplumsal cinsiyeti iyileştiren adımlar atılması.

● İklim risklerinin dikkate alınması.

KOBİ’lerin ekonomideki büyük yeri nedeniyle büyümeyi zaman zaman ileri itme veya geri çekme potansiyeline sahip oldukları vurgulanıyor. KOBİ’lerin yüksek belirsizlik dönemlerinde banka finansmanına erişimde ‘’büyük zorluk’’ yaşadıklarının altı çiziliyor.

Banka, 3 temel konuya dikkat edilmesini öneriyor:

1-Değişim zincirinin yaşanan küresel şokun olumsuz etkisinden korunması.

2-İşgücü piyasasının korunması.

3-Sanayi ve hizmet sektörlerinin dönüşümünün kurgulanması.

KOBİ‘ler için bu 3 konuda (alanda ) ‘’çok yüksek öncelikli” önlem gerektiriyor. İmalat sektörü ‘’işgücünün korunması‘’ konusunda, inşaat sektörü ‘’tedarik zincirinin korunması’’nda, ticaret sektörü ise ‘’yapısal dönüşüm’’ alanında ‘’çok yüksek öncelikli‘’ olarak işaretleniyor. TSKB, 2 ayrı finansman yolu önerisi yapıyor:

Birinci yol: Acil ihtiyaçların ve kırılgan noktaların giderilmesi.

İkinci yol: COVID sonrası dünya için stratejik planlama ve hazırlığının yapılması.

Ama bu genel tahlil ile yetinmeyen ve sektörel bazlı analizler arayan DÜNYA okurları için Türkiye İş Bankası‘nın ‘’Sektörel Güncel Gelişmeler‘’ raporunu incelemelerini öneriyorum. Bu rapora ‘’ekonomi.isbank.com.tr‘’ adresinden ulaşmak mümkün. İzlem Erdem başkanlığındaki bir iktisatçı ekip, geçmişte DPT raporlarında tanık olduğumuz çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyorlar.

BUGÜNÜN NOTU:
Dünya Bankası, Dünya Ekonomisi Raporu’nda 2020 için %4.9 küçülme öngördü ve dünya genelinde daha fazla finansman işbirliği önerdi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar