Turizm istatistiklerine göre turizm gelirinde azalma var

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

 

 

Temmuz, Ağustos ve Eylül  ayları turizm bakımından en hareketli aylardır. Dün TÜİK'in yayınladığı bu 3 aya ait  rakamlar  III. Dönemde (Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ) turizm gelirinin , geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 azalarak 8 9 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Turizm gelirinin yüzde 79'u yabancı ziyaretçilerden, yüzde 21'i 'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcamalarından oluşmuş. Harcamaların 6.7 milyar doları kişisel, 2.1 milyar doları paket tur harcamalarından geliyor. 2012  Yılının  III. Dönemde kişi başına ortalama harcama 576  dolar olarak hesaplanmış. Yabancıların ortalama harcaması 534 dolar iken yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcaması ise 820 dolar. 2012 yılı III. Dönemde ziyaretçi sayısı 15 5 milyon kişi. 13. 2 milyon yabancı, 2 .2 milyon yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ülkeye gelmiş-gitmiş. Bunlar  TÜİK'in derlediği ve yayınladığı rakamlar. Son zamanlarda Turizm Bakanı ve turizm hareketi ile ilgili çevreler, TÜİK'in rakanlarının gerçeği yansıtmadığını, yabancı turist sayısı ile turizm geliri konusunda  eksik rakamlar verildiği konusunu gündeme getiriyorlar. Bu görüşe sahip olanlar, yabancı turistlerin kişi başı harcama rakamlarının eksik olduğunu, daha yüksek harcamalar yapıldığını söylüyorlar. Turizm gelirlerinin toplamı kadar sektörel dağılımı da önemli. TÜİK verilerine göre  2012 Yılı III.Dönemde  toplam 8.9 milyar dolar olan turizm gelirinin yüzde 75-76 lık bölümü yene içme kesimine gidiyor. Konaklama tesislerinin toplam harcamadan aldıkları pay sadece yüzde 12.5 oranında. Bunun anlamı 3 aylık dönemde Türkiye'deki tüm konaklama tesislerinin 1.1 milyar dolari paylaşmış olmalarıdır.

İlginç olan, giyecek ve ayakkabı sektörünün turizm harcamalarından yüzde  10-12 oranında (konaklama tesisleri büyüklüğünde) pay almasıdır. Turistlerin hediyelik eşya ,halı kilimden çok giyim eşyası ve ayakkabı satın almaları  şaşırtıcıdır. Küresel krize rağmen, turizm gelirlerimizde daha büyük ölçüde bir gerileme görülmemesi sevinilecek bir durumdur. Bu turizm mevsimi bitiyor. Gelecek yıla hazırlıklı olalım. Hazırlık demek pazarlama demek. Tesisleri yaparken talebi düşünmüyoruz. Arz artıyor, talep kendiliğinden artmıyor. Pazarlamaya gerek var. Turizm gelirlerinin sektörlere dağılımı, bu sektörün ekon ominin ayakta kalması için ne kadar önem taşıdığını gösteriyor.

 

tevfikgungor.jpg

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018