Turkcell’de “Şartlar Eşit, Şanslar Eşit

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dijital operatör Turkcell’in önceliklerinin başında toplumsal fırsat eşitliği geliyor. Kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek adına çok sayıda uygulamayı hayata geçiren Turkcell, özellikle Türkiye’deki ‘kadın mühendis’ istihdamını artırma konusunda önemli adımlar atıyor. '

'Turkcell'de şartlar eşit, şanslar eşit'' programı da bunlardan biri. Türkiye'deki kadın mühendis sayısını teknoloji alanında artırmak ve teşvik etmek için başlatılan program, iş hayatına yeni başlayacak kadın mühendislere veya çeşitli nedenlerle iş hayatına ara vermiş kadın profesyonellere yeni iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, kadın istihdamının pazarlama, insan kaynakları gibi birimlerde yüksek olduğunu, fakat teknoloji geliştirme alanlarında sınırlı kaldığını ifade ederken, hedefl erinin teknoloji geliştiren kadın mühendis sayısını artırmak olduğunu söylüyor. “Her geçen yıl bünyemize daha fazla kadın mühendis dahil ediyoruz. Sadece 2020 yılında Turkcell Grubu’na 4 bin 736 kadın çalışan katıldı.

Kadınların analitik zekasının yüksek olması ve problem çözme yeteneklerinin kuvvetli olması, değişimin sürekli olduğu bu dünyada kritik önem taşıyor” diyen Demir, “İşte bu nedenle ve ülkemizdeki potansiyel kadın mühendislerin gücüne olan inancımız doğrultusunda kadın çalışan sayısını artıracağız” bilgisini veriyor. Demir, “Kadının iş gücüne katılımını, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması; inovasyon, çeşitlilik, iyi yönetişim, sürdürülebilirlik, karar süreçlerinde duygusal zeka ile yaklaşım gibi kazanımları da beraberinde getirecek. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, global ekonominin de iyileştirilmesi adına atılması gereken bir adım” diye ekliyor.

İlk faz tamamlandı

2020 yılı Aralık ayında hayata geçirilen ''Turkcell'de şartlar eşit, şanslar eşit'' programının birinci fazı tamamlandı ve iş hayatına adım atacak olan 101 genç kadın 6 haftalık online Teknoloji Kampı’na katılım sağladı. 5 bine yakın başvuru arasından seçilen 17’si üçüncü sınıf, 55’i dördüncü sınıf öğrencisi, 24’ü yeni mezun, 5’ i de yüksek lisans öğrencisi olan adaylar, 6 hafta boyunca tercih ettikleri yazılım diline göre 166 saatlik eğitim aldılar. Teknoloji Kampı süresince Turkcell’den atanan profesyonellerden, 48 saatlik mentorluk alan kadın öğrenciler teknik eğitimlerin yanı sıra; mentorlarının deneyim ve tavsiyelerini de alma fırsatı yakaladılar.

Projelerini sunanlar Turkcell’de part-time çalışmaya başladı

“Teknoloji Kampı’nın tamamıyla dijital olması, farklı illerden ve üniversitelerden programa katılan kadın mühendisler için ortak bir iletişim platformu sağlamak açısından önem taşıyor” diyen Serhat Demir, eğitim sonunda Turkcell üst yöneticilerinden oluşan komiteye projelerini sunan ve başarılı değerlendirilen kadın mühendislerin, Turkcell’de part-time olarak çalışmaya hak kazandıkları bilgisini veriyor. Projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak ikinci aşamasında ise; çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli beyaz yakalı kadın profesyonellere, Turkcell bünyesinde bulunan tüm departmanlarda çeşitli iş imkanları fırsatı sunulması ve yeniden iş hayatına kazandırılmaları amaçlanıyor.

“Geleceği Yazan Kadınlar” BM’de örnek proje oldu ''

Turkcell'de şartlar eşit, şanslar eşit'' programı, Turkcell’in kadın mühendis istihdamı konusunda hayata geçirdiği ilk proje değil. Türkiye’deki en önemli girişimlerden biri olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ de 2013 yılından bu yana kesintisiz olarak yürütülüyor. Proje kapsamında kadınlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik edildiğini ifade eden Serhat Demir, şu bilgileri veriyor: “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde 2017-2020 yılları arasında 64 ilden 3 binin üzerinde başvuru alındı. Program kapsamında verilen eğitimleri tamamlayan bin 600 kadından 554’ü, 344 mobil uygulama geliştirdi. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden 147 kadın mühendis proje dahilinde çalışma imkânına sahip oldu.” Sedat Demir, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin, 2019 yılında kapsayıcı iş modeline örnek uygulama olarak Birleşmiş Milletler Business Call to Action (BCTA) programına dahil olduğunu ve Birlemiş Milletler Haftası’nda New York’ta örnek proje olarak tanıtıldığını da ekliyor.

Toplam kadın çalışan oranı %55

Toplam kadın çalışan oranı %55 Turkcell’de toplam çalışan kadın sayısı 13 bin 089’a ulaşıyor. Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell’de kadın istihdam oranlarına yönelik şu rakamları veriyor: “Turkcell İletişim özelinde 2020-2021 kadın çalışan oranımız yüzdd 33. 2030 için bu oranı kadınlarda yüzde 40’a çıkarmak istiyoruz. Ancak tüm Turkcell grup şirketlerine baktığımızda kümüle kadın çalışan oranımız yüzde 55. 2030 için bu oranın yüzde 60’a çıkmasını bekliyoruz. Bu açıdan bakıldığında Turkcell Grubu, ülkemizin kadın çalışan oranının erkek çalışan oranından fazla olduğu ve bu yönüyle en çok kadın istihdamı sağlayan şirketler topluluklarından birisi konumunda.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar