Türkiye AB'nin "yeşil" fon fırsatını iyi değerlendirmeli

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu iş dünyası başta olmak üzere ilgili tüm kesimleri AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan 1 milyar euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet ediyor.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başta iş dünyası, araştırmacılar, üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri 18 Eylül 2020 tarihinde açılacak 1 milyar Euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet ediyor.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin de katıldığı Ufuk 2020 Programı sona ermeden önce Komisyonun son bir çağrıya çıkacağını ve AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu çağrının Türk şirketlerinin, üniversitelerinin, araştırma kurumlarının ve araştırmacılarının, bilim insanlarının katılımına açık olduğunu ifade ediyor.

Türkiye için önemli bir hibe kaynağı

Zeytinoğlu’nun yorumları şöyle: “Önümüzdeki günlerde açılacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 1 milyar Euroluk bütçesiyle Türkiye için son derece önemli bir hibe kaynağı olacaktır. Bu çağrıyı yakından izlememiz, projeler geliştirmemiz gerekiyor. AB’nin araştırma ve geliştirme programlarına uzun yıllardır tam katılım sağlayan Türkiye’nin son dönemde de bunun meyvelerini daha fazla almaya başladığını, kabul edilen proje sayılarımızın arttığını görüyoruz. Ancak bu çağrı sadece ülkemizdeki işletmelere ve araştırmacılara hibe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Komisyonunun yeni kabinesinin hedeflerinden biri olarak belirlediği karbonsuz ekonomiye geçiş konusunda da Avrupalı muhataplarımızla birlikte çalışma imkânı sunuyor.Bu da başarılı Türk projelerinin Türkiye-AB işbirliğinin güçlenmesine somut katkıyı yapacağı anlamına geliyor.”

Çevreci projelerle yüzde 100 oranda destek alabiliriz

İKV Başkanı Zeytinoğlu çağrı kapsamında pilot uygulamaların, yenilikçi ürünlerin, yeşil ve dijital dönüşümün yönetişimiyle ilgili önerilerin, sosyal ve değer zincirlerinde inovasyonun destekleneceğini söylüyor. Zeytinoğlu’nun verdiği bilgilere göre çağrı kapsamında enerji başlığında toplam 128 milyon Euro, binalarda enerji verimliliği için 60 milyon euro, çevreci havalimanları ve limanlar için 10 milyon Euro, Birliğin Tarladan Sofraya stratejisine destek olacak projeler için 74 milyon Euro kaynak ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra, Avrupalı ortaklarla birlikte enerji alanında Afrika’da proje yapılması için 40 milyon Euro'luk farklı bir kaynak daha sunuluyor.

Bu kaynakların enerji, inşaat, tarım, ulaştırma ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli fırsatları barındırdığını ifade eden Zeytinoğlu, “Türkiye’nin daha çevreci teknolojiler geliştirme kapasitesini ortaya koyacağı projelere yüzde 100’e varan oranda destek alma şansını kaçırmaması gerekiyor” diye ekliyor.

Türkiye’nin daha yeşil bir endüstriyel stratejiye ihtiyacı var

Ayhan Zeytinoğlu, bundan bir süre önce DÜNYA’ya yaptığı açıklamalarda da, AB Yeşil Anlaşma’sının, Türkiye için fırsatlar doğurabileceğini ifade etmiş ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik daha iddialı hedefler ortaya koymasının çok büyük bir önem arz ettiğini dile getirmişti. AB’de yeşil anlaşma, yeşil liste ve karbon vergisi uygulamalarının çok yakında hayata geçirileceğinden yola çıkarak, Zeytinoğlu’nun şu önemli ifadelerini hatırlatmakta fayda var: “Türkiye’nin de “daha yeşil” bir endüstriyel strateji ortaya koyması gerekirken; işlenmiş tarım ürünlerinin üretimi ve paketlenmesinde daha sürdürülebilir yaklaşımlarda bulunması, döngüsel ekonomi konusunda daha fazla adım atması gerekiyor. Gümrük Birliği’ni hizmetler sektörü, tarım ürünleri ve kamu alımlarını kapsayacak bir şekilde güncellemek isteyen Türkiye’nin bu alanları da “yeşillendirecek” adımlar atması gerekiyor. Zira AB, ticaretinin ve yatırımlarının yeşil ürünler ve hizmetler için kolaylaştırılmasını amaçlarken; iklim dostu kamu alımlarını teşvik ediyor. Hizmetler sektörünün en önemli kalemleri turizm, inşaat, yolcu ve yük taşımacılığı gibi sektörlerde çevre dostu yaklaşımların gözetilmesi gerekiyor. Avrupa Yeşil Anlaşması, özellikle binaların inşa ve restorasyon süreçlerinde enerji ve kaynak verimliliğinin esas alınmasının gerekliliğinin altını çiziyor. Tarım sektöründe de, fazla emisyona neden olmayan, daha sürdürülebilir yaklaşımların sergilenmesi bekleniyor.”

11 başlıkta Yeşil Mutabakat

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 11 konuyu kapsıyor:

1. İklim değişikliği ile mücadele,
2. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji,
3. Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi,
4. Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar,
5. Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım,
6. Tarladan çatala (sofraya) tarım,
7. Ekosistem ve biyoçeşitlilik,
8. Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre,
9. Avrupa araştırma alt yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi,
10. Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri),
11. Uluslararası işbirliği.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar