Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni nesil faaliyetleri

Dr. S. Armağan Vurdu
Dr. S. Armağan Vurdu DEVR-İ ÂLEM armagan.vurdu@immib.org.tr

100 bini aşkın mal ve hizmet ihracatçısının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. TİM, bu hedefe giden yolu Güçlü Altyapı, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü İhracat, Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye olmak üzere “5G” olarak özetlemişti. TİM bünyesinde, ülkemizin ihracat potansiyelini ve sektörlerimizin rekabetçiliğini artırmak için uluslararası trendler ve “5G” doğrultusunda çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

İhracatta katma değeri artıracak önemli bir unsur olarak inovasyon kültürünün ülkemizde gelişimi “TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi” kapsamında oluşturulan programlar vasıtasıyla yıllardır destekleniyor. Üniversite-sanayi işbirliğine dayanan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.  İnovaLİG ile 17 Avrupa ülkesinde uygulanan metodolojiye dayanan bir yöntemle Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yıl inovasyon şampiyonları belirleniyor ve şampiyonlar Türkiye İnovasyon Haftası'nda düzenlenen törende ödüllerini alıyor. Kurumsal inovasyonun yanısıra TİM’de Y ve Z kuşağına inovasyon kültürünü aşılamak ve inovatif bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak da amaçlanıyor. Bu doğrultuda yapılanan İnovaTİM, yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisinden oluşuyor. Diğer yandan girişimcilik ekosistemine yön vermek amacıyla oluşturulan TİM-TEB Girişim Evlerinde ise teknoloji firmaları inkübasyon, kuluçka ve büyüme aşamalarındaki özgün programlar ile destekleniyor.

Küresel İnovasyon Endeksi'nin 80 alt göstergesinden biri, marka değerleme kuruluşu Brand Finance’in “İlk 5 bin Küresel Marka Değeri”nin milli gelire oranını verdiği raporunun sonucu. Endeksin 2020 sonuçlarına göre, Türkiye küresel marka değeri göstergesinde yükselişte ve 44. sırada. TİM markalaşma konusunu ayrıca ele almış durumda. Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Görev Gücü'nün liderliğini üstelenerek Türkiye'nin marka sıralamasında daha yukarılara taşıması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, firmaları markalı ihracata teşvik etmek ve bu vesileyle ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak küresel endekslerde ilerleme sağlamak amacıyla TİM Marka Konseyi kuruldu. Haziran ayında gerçekleşen lansmanda, ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 doların üzerine çıkarma vizyonuyla TİM Marka Konseyi’nce bu süreçte izlenecek hedef ve adımlar paylaşıldı.

İhracat dünyasında kadın istihdamı ve girişimciliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek üzere TİM Kadın Konseyi kuruldu. Konsey şu anda bir veri çalışması yürütüyor; kadın ihracatçılarımızın gerçek sayısına ulaşmak ve daha fazla kadın ihracatçıyı TİM ailesine kazandırmak için hazırlanan ankete TİM websitesinden ulaşabilir ve anketin bilinirliğini artırarak, Konsey’in faaliyetlerini planlamada çok önemli olacak bu veri tabanının oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Türkiye’deki toplam girişim sayısının %99’u KOBİ niteliğinde. TİM KOBİ İhracat Seferberliği ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata özendirilmesi ve ihracat destekleri, pazarlama stratejisi, finansman ve risk analizi konularında bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Pandemiden bir yıl önce başlatılan bu programın çıktıları, pandemiden derinden etkilenen küçük işletmeler için şu an daha da değerli diye düşünüyorum.

TİM’in toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirilmesi ve ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayarak hayata geçirdiği bir başka oluşum ise Genç TİM. Geleceğin ihracat ehli genç neslin geliştirilmesi vizyonu ile hayat bulan Genç TİM, dün gerçekleşen bir basın toplantısında kamuoyuna tanıtıldı. 40 yaş ve altında olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyelerimiz otomatik olarak Genç TİM üyesi oluyor. Genç TİM Yönetim Kurulu'nda, en az toplam kadın üyelerin oranı kadar kadın yönetim kurulu üyesi bulunması zorunlu kılındı. Genç ihracatçı sayısını artırma, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirme, gençlere yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurma amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda yıllık Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi faaliyetler planlanıyor.

Küresel iklim değişimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekonomideki tüm gelişmeleri yeniden belirliyor ve şekillendiriyorken TİM sürdürülebilirlik, yeşil ve çevreci üretim konularını da son yıllarda odağına aldı. 2019 yılında TİM Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamış ve bu raporda Türk ürünlerine ihracatta rekabet avantajı ve itibar sağlayacak bir sürdürülebilirlik kodu ve etiket sistemi uygulama önerisini paylaşılmıştı. Bu yıl Haziran ayında da 12 ana hedefi içeren TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı kamuoyuna sunuldu. TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle’nin tüm sanayicilerimize, üreticilerimize, tedarikçilerimize ve ihracatçılarımıza yaptığı çağrıyı çok önemli buluyorum: “Gelin, fabrikalarımızın eski altyapılarını yenileyelim, yıkama ve boyama suyu altyapısını ayırıp, yıkama suyunu geri kazanalım, yıkama ve boyamada daha az su kullanan teknolojileri yaygınlaştıralım, üretimde mümkün olduğunca fosil yakıtların payını azaltalım”.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için ihracatçılara yol gösterme konusunda yoğun çalışmalara başlayan TİM, bu bağlamda konuya ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla muhtelif çalışmalar yürütüyor. İklim değişikliğine yönelik düzenlenen “İklim Sohbetleri”, bunlardan birisi. Gezegenimizin kıt kaynaklarını sürdürülebilir bir yaşam amacıyla dikkatli kullanımı ve doğrultuda yeni üretim ve tüketim şekilleri geliştirmeyi endişe ile tartıştığımız günlerde, hem ülkemizde hem de Dünya’mızın diğer birçok bölgesinde gerçekleşen yangınlar ile aşırı iklim olaylarından ve çok sayıda canlının zarar görmesinden ötürü büyük üzüntü içerisindeyiz. İhracat ailesi de TİM koordinasyonunda başlatılan seferberlikle yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak için el birliği ile çalışıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar