11 °C
Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Türkiye, yolsuzluk algısında küme düştü!

Ruhi ARSLAN - İhale Danışmanı

Yolsuzluklarla mücadele eden ve bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksinin 2019 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. (https://www.seffaflik.org/2018-yolsuzluk-algi-endeksi-aciklandi/)

Verilerin paylaşıldığı yolsuzluk algısında en iyi durumdaki ülkeler; 87 puanla Yeni Zelanda ve Danimarka ile 86 puanla Finlandiya oldu. En kötü durumdaki ülkeler ise; demokrasinin bulunmadığı Venezuela, Yemen, Suriye ve Güney Sudan olarak belirlendi.

Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 ülke arasında 91. sıraya geriledi. Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düştü. Yani, 2013 -2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan üç ülkeden biri. Türkiye, AB üyesi 28 ülke ile karşılaştırıldığında da en son sırada yer almakta ve üye ülkelerle puan farkı açılmaktadır.

Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki bu hızlı düşüşünün temel nedenleri;
- Güçler ayrılığı prensibinin yok edilmesi ve otoriter rejim oluşturulması,
- Yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlaller,
- Denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi,
- Meclis’in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olması,
- Mega Projeler adıyla, kamuoyunun bilgisine kapalı Yap-İşlet-Devret Modeli ihalelerin yapılması,
- Kamu İhale Kanunu’nun yapılan değişikliklerle bozularak, rekabet ve şeffaflığın azaltılması,
olarak özetlenebilir.

Ülkemizde maalesef son yıllarda yapılan ihalelerde, en rekabetçi ihale usulü olan “açık ihale usulü” terk edilmiş, hemen hemen her idare kendi mevzuatlarını oluşturarak “istisna alımı” yapmaya, başlamıştır. Bu kapsamda milyonluk ihaleler özellikle ilansız pazarlık usulü ve doğrudan temin alımları kapsamında kapalı kapılar ardında yapılmaktadır. Bu durum, rekabeti azaltmış, kamu kaynaklarının heba olmasına neden olmuştur. Daha da kötüsü, bazı alımlar Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay denetiminden çıkarılarak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik yok edilmiştir.

Yolsuzlukları en aza indiren ülkelerde, kamu alımları başta olmak üzere tüm kamu harcamaları kamuoyu denetimi ve şeffaflık ilkeleri kapsamında yapılmakta, bu yolla kamu zararının oluşması önlenmektedir.

Temennimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşması yani Avrupa Birliği ülkeleri gibi şeffaf ve hesap verilebilirliğin yaygın olduğu bir ülke olmasıdır. Aksi durumda, üçüncü dünya ülkesi kapsamından kurtulamayacağız.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap