“Türkiye’nin en büyük ihtiyacı uzun vadeli değer yaratmak”

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

21. yüzyılın gitgide karmaşıklaşan sorunlarına, sürdürülebilir çözümler üretmek zorlaşıyor. Hiç kimse tek başına bir sorunu çözüme kavuşturacak kaynaklara ve yeteneklere sahip değil. Bu nedenle ortak hedeflere odaklanacak ekosistemler ve platformlar oluşturmanın önemi artıyor.

ATÖLYE, disiplinlerötesi bir platform. Bireylerin ve organizasyonların birlikte daha iyiye doğru gelişmesine katalizörlük eden verimli bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Stratejik Tasarım Stüdyosu, Akademi ve Yaratıcı Platform’un bileşiminden oluşan ATÖLYE, yeni nesil yaratıcı bir iş modelini hayata geçiriyor. Stratejik Tasarım Stüdyosu; eğitim, teknoloji, finans, telekomünikasyon ve sosyal etki gibi alanlarda zorlu problemlere karşı çözümler geliştirirken, disiplinlerarası ve çeşitli becerilere sahip 150’nin üzerinde profesyoneli bir araya getiren Yaratıcı Platform sistemin temelini oluşturuyor. Akademi ise, değişime öncülük etmek isteyen herkes için “Öğrenme Topluluğu” oluşturuyor.

Bütün iş birliklerinde “komünite” odaklı bir yaklaşımla uzun vadeli etki yaratmayı amaçlayan ATÖLYE; yaratıcılığın ortaya çıkardığı potansiyel ile dünyada olumlu izler bırakmak için çalışıyor.

Kerem Alper ve Engin Ayaz, ATÖLYE’nin kurucu ortakları. Lise zamanlarından arkadaş olan ikili, 10 senelik eğitim ve iş hayatını kapsayan yurtdışı tecrübelerinin ardından, 2013’te İstanbul’a dönüyorlar. 21. yüzyılın sorunlarına çözüm üretmek için yeni yaklaşımlara gerek olduğuna inanan Kerem Alper ve Engin Ayaz, ATÖLYE’yi kuruyorlar. Kerem Alper, yola çıkış noktalarını ve yaratmak istedikleri değişimi şöyle anlatıyor:

Hedef ‘çalışacak en iyi yer’ değil, ‘ait olunacak en iyi yer’ olmak

“Yaşadığımız dünya, platformların dünyası. Biz komünite ve ekosistem kelimelerini çok fazla kullanıyoruz. Bu platformların üyesi olan birim ve kurumların bir arada çalışmasını sağlıyoruz. ATÖLYE ekibi yaklaşık 70 kişi, ama yaratıcı ağımız 150-200 kişi ve kurumun dahil olduğu bir ağ. Yaratıcı ağın en önemli prensibi, işini en iyi yapanları bir araya getiriyor olması. Hedefimiz, ‘çalışacak en iyi yer’ değil, ‘ait olunacak en iyi yer’ olmak. Önemli problemlere değinebilmek için farklı bir yaklaşım modelinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımın temelinde birkaç yapı taşı var: Çok paydaşlı çalışabilmek; sistemsel düşünmek ve disiplinler arası bakış açısında sahip olmak. Bugün, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı uzun vadeli değer yaratmak. Bu da bizim kültürümüzde çok zor, çünkü içinde bulunduğumuz coğrafyada bugünden yarına her şey değişebiliyor. Şirketler her zaman sisli bir havada seyahat etmek zorundalar ve bu yüzden hızlı kararlar üzerine kurulu stratejilerle hareket ediyorlar. Aslında, Türkiye’de aile şirketlerinin çok sayıda olması, uzun vadeli düşünmeyi destekleyecek bir unsur ve bu yönde de güzel bir rüzgar olduğunu söyleyebiliriz.”

Hedef global etki yaratmak

Türkiye’de doğan ATÖLYE, global bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda İspanya ve Dubai’de yeni ağlar kurmaya hazırlanıyor. Kerem Alper, bu süreçte yarattıkları etkinin, 2019 yılında global bir yapı olan kyu Collective tarafından farkedildiğini söylüyor.

Merkezi New York’ta bulunan ve Japon bir holding tarafından desteklenen kyu Collective, ekonomiyi ve toplumu ileri taşıyacak yaratıcılığa kaynak olmak için stratejik olarak seçilmiş şirketlerin bir araya geldiği bir kolektif. Alper, şu bilgileri veriyor: “2019’da bu yapıya dahil olduk. Bugün projelerimizin yüzde 60-70’i Türkiye dışında gerçekleşiyor. Kyu, kendi alanında fark yaratmış organizasyonların çoğunluk hissesini satın alarak, bir araya getiriyor. Her organizasyona kendi özgürlük alanını verip, iş birliği yapmalarını sağlıyor.” “Büyük şirketler rol model olabiliyorlar, ama yetenekli insan kaynaklarına ulaşım, finansmana ulaşım gibi konular dikkate alındığında, KOBİ’ler farklı bir gerçeklik yaşıyorlar” diyen Kerem Alper, “ATÖLYE Ventures kapsamında tasarım, inovasyon ve akademi kaslarımızı bir araya getirerek küçük yapılar içinde de dönüşümü tetiklemeyi hedefliyoruz” yorumunu yapıyor.

Radikal iş birlikleri gündeme gelecek

“2020 yılında mobilitenin geleceği en önemli odak alanlarımızdan biriydi” diyen Kerem Alper, önümüzdeki döneme yönelik öncelikli alanlarını şöyle anlatıyor: “Mobilite konusu 2021 ve 2022’de gündemde olmaya devam edecek. Bir diğer odak konumuz, kurumların içinde inovasyon platformları kurmak ve bu sayede kurumların kapalı duvarlarının esnemesini sağlamak. Yaşadığımız çağda, belirsizlik içinde yön bulma çok önemli bir yetkinlik. Bu kapsamda, yaratıcı liderlik, sistemik düşünce ve sistemsel tasarım, radikal iş birlikleri ön plana çıkıyor. Örneğin, 2019’da yan yana bile göremeyeceğimiz markaları, bundan sonra daha fazla birlikte göreceğimize inanıyoruz. Eğitim kurumlarının ve modellerinin dönüşümü, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, sağlık, şehir inovasyonu öncelik verdiğimiz diğer alanlar. Belediyelerle çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehirlerimizin daha yenilikçi, birey odaklı hale getirilmesi, şehir inovasyonu çok önemsediğimiz bir alan. Çevre artık sadece sosyal sorumluluk konusu veya bir söylem değil. İş modellerimizin sürdürülebilir olması ve sürdürülebilirliğin inovasyonun arkasında bir dinamo olarak kullanılması gerekiyor. Tabi ki tüm bu süreçte bankaların etki alanın çok büyük olduğunu ve orada yaratılacak farklı bir bakış açısının ne kadar büyük bir etki yaratacağını da ifade etmek gerekiyor.”

Büyük şirketler ve KOBİ’ler farklı bir gerçeklik yaşıyor

“Büyük şirketler rol model olabiliyorlar, ama yetenekli insan kaynaklarına ulaşım, finansmana ulaşım gibi konular dikkate alındığında, KOBİ’ler farklı bir gerçeklik yaşıyorlar” diyen Kerem Alper, bu doğrultuda hayata geçirdikleri ATÖLYE Ventures hakkında şu bilgileri veriyor: “Tasarım, inovasyon ve akademi kaslarımızı bir araya getirerek küçük yapılar içinde dönüşümü tetiklemeyi hedefl iyoruz. Bir derneğimiz var ve bu dernekteki amacımız farklı fonlara ulaşarak kamuda, belediyelerde ve küçük kurumlarda olumlu bir dönüşüm yaratmak.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar