Turquality ihracat değerini artırıyor

Salim ÇAM
Salim ÇAM Bütçe Uygulamaları dunya@dunyagazetesi.com.tr

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin etki analiz raporu Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. Turquality kapsamına giren 63 firmada yapılan araştırmada, ihracat artışından, yönetim iş modelinin gelişmesine kadar birçok konu başlığı analiz edildi.

Araştırmaya katılan firmaların etki analizi sonuçlarına göre; Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracatın 12,19 dolara çıktığı açıklandı. Diğer başlıklara bakıldığında; Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırdı. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısının arttığını belirtti. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağladı.

Turquality, Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modelidir. Bir dünya markası olmayı hedefl eyen firmaların, pazarlamadan sipariş e, sipariş ten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsayan Turquality, yönetsel bilgi birikiminin artışını sağlar. Önemli hedefi, Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmak ve Türkiye’nin
ihracat girdisini artırmaktır.

Farkında olalım ya da olmayalım, yaş amımız vaat ile güven etrafında dönüyor. Kısaca, Turquality konusunu anladığ ımız zaman, iş yaş amının onsuz imkansız olacağını, iş - yaş am kalitesinin ona nasıl bağlı olduğunu ve markalaşma örneklerinin her yönden nasıl başarıya ulaştığını görüyoruz. İş insanları Turquality sayesinde, markalaşmanın ve kaliteli iş yaşamının nasıl gerçekleştiğini gördüklerinde “İyi ki Turquality var” diyerek anlatmaktadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar