Turquality İş Modeli ile stratejik yol haritası hazırlanıyor

Salim ÇAM
Salim ÇAM Bütçe Uygulamaları dunya@dunyagazetesi.com.tr

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, bir teşvik programı olmanın ötesinde, işletmeler için bir iş ve değer modelini oluşturuyor. Turquality iş modelinde işletmelerin, insan kaynakları, bütçe, marka, satış-pazarlama, bilişim, tedarik zinciri dahil tüm süreçlerinin global standartlarda etkin bir şekilde yönetimi sağlanıyor. Günümüzün yoğun rekabet ortamında, Turquality iş modelini hayata geçiren şirketler, iş süreçlerini doğru ve güncel verilerle etkin bir şekilde yönetirken, iç pazarın yanı sıra global pazarlarda markalaşma süreçlerine hız katıyorlar. Bilindiği gibi, Turquality’nin karlılığa, verimliliğe, ihracata, marka bilinilirliğine, yeni ürün geliştirmeye, müşteri memnuniyetine dahil birçok artı değeri bulunuyor. Ülkemiz markalarını büyüterek ve potansiyel olanı markalaştırarak ilerlemesine katkı veren Turquality programı, şirketlerin yurtdışında rekabet edebilecek kurumsal yapıya ve değere ulaşmasına rehberlik ediyor. Kısaca, Turquality iş modeli sayesinde şirketler, stratejik yol haritalarını hazırlıyor.

Turquality, global standartlarda etkin iş modeli ile yönetildiği anlamına geliyor

Turquality programı bir şirketin, insan kaynaklarından finansa, satın almadan pazarlamaya, ar-geden üretime, kaliteden tedarik zincirine kadar uçtan uca tüm birimlerinin global standartlarda etkin bir iş modeli ile yönetildiği anlamına geliyor. Bu iş modelini benimseyen şirketler, sadece iç pazara değil, global pazarlarda da güven veriyorlar. Türk şirketiyle ortak iş planlayan yabancılar, Turquality marka desteği programından yararlanılabileceğini de biliyorlar. Bu yıl, Covid-19 nedeniyle dünya ekonomisinin daraldığı bir yıl oldu ve içinde bulunduğumuz süreçte, Turquality’deki Türk markaları, dünyada ön plana çıkarak, tercih edilenler arasında yer alıyorlar.

Turquality, ihracatı artıracak algoritmaya sahip

Turquality programı firmalara, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ihracat yapılması imkanı sağlıyor. Turquality kapsamında verilen destekler, ihracatı artıran bir algoritmaya sahiptir. Özetle, bu iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetiyorlar, farklılaşıyorlar, markalaşmaları hızlanıyor, global rekabete hazırlanıyorlar ve kilogram başına ihracatlarını 3 / 4 kat artırıyorlar.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar