Üreten endişeli, üretmeyen özgüvenli…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kamunun toplam döviz açığı 202 milyar dolar…
Kurda her 1 TL artış, 202 milyar TL ek borç yüklüyor…
***
Özel sektörün net döviz açığı 113 milyar dolar…
Kurda her 1 TL artış, 113 milyar TL ek borç yüklüyor…
***
Kişiler de…
Kuruluşlar da, ülkeler de…
Finansal ve zihinsel sermayesine;
Çabasına, bilgisine, yeteneğine;
Üretim kabiliyetiine;
Yaptığı/yapacağı işe… (yüksek talep, öncelikli/acil ihtiyaç…)
Ve…
Daha da önemlisi geleceğe/geleceğine güvenerek yatırım yapabilir…
***
Bu yapı ile alacaklı duruma geçebilir…
Bu yapıda gerekirse borçlanabilir…
Gerekirse alacağından vazgeçebilir… (vergi indirimleri, KDV alacakları gibi…)
***
Borcu borçla değil, çalışarak/üreterek kapatarak, katma değerli çok daha büyük yatırımların önünü açabilir…
Büyümenin yanında kalkınma/refahın aracı olabilir…

VELHASIL

En büyük sorunumuz:
Çalışan, çabalayan, geliştiren, üreten, uzmanlaşan, bilime/tekniğe ve dünya şartlarına göre adımlar atmaya çalışanlarımız endişeli…
Siyasetçi tanıdığı olan ve/veya borcu borçla çeviren özgüvenli…
Refah istiyorsak; “doğru adres” kendine/geleceğe güvenmeli…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sadece matematik, yetmez… 10 Haziran 2022
Gramofon olmak! 03 Haziran 2022