23 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Üretime dönük plan hazırlamaya mecburuz

Onbirinci 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları başladı. Plan 2019-2023 yıllarını kapsayacak. Hükümet plan tasarısını haziran ayı sonunda TBMM’ye sunacak. Plan, TBMM’nin onayından sonra 2023 yılına kadar ekonomik ve sosyal büyümeyi, kalkınmayı ve gelişmeyi yönlendirecek temel belge olarak yürürlüğe girecek.

Kalkınma planlarını ve yıllık programları Devlet Planlama Teşkilatı hazırlardı. Devlet Planlama Teşkilatı 50 yıl sonra kapatıldı. Şimdilerde kalkınma planlarını ve yıllık programları Kalkınma Bakanlığı hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Planlı dönemlerde ve AK Parti iktidarı döneminde yapılanları anlattı. Cumhurbaşkanı, ”Kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınırlamıyor sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. Kalkınma yaklaşımını insan odaklı bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun sanayiye geçiş yapıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyacımız var” diyor.

Kalkınma planları ülkenin kıt kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını hedef alır.

Kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için yol göstericidir. Kalkınma planları ile uzun vadeli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşmak için de her yıl yıllık programlar hazırlanır. Bugünkü büyüme, kalkınma ve gelişmemizde bu planlar doğrultusunda yapılanların büyük etkisi vardır. Kalkınma planlarında uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi önem taşır. Türkiye’nin 15 yıl sonra nasıl bir ülke olması bekleniyor? Nasıl bir insan yapısı olacak? Tarımda, sanayide, hangi sektörlerle dünya pazarında rekabet gücüne kavuşacak? Kaynaklarını nasıl değerlendirecek? Hangi yatırımlara öncelik verilecek? Kalkınma Bakanlığı 11’inci 5 yıllık plan çalışmaları için 42 özel ihtisas komisyonu, 32 özel çalışma grubu oluşturdu. Bu komisyon ve gruplar belli konularda 2023 yılına kadar yapılması gerekenler konularında bilgi topluyor. Öneri geliştiriyor. Bütün bunlar plan hazırlıklarında değerlendirilecek. Gelecek 5 yıl için ekonominin temel dengeleri kurulacak, politikaları belirlenecek. Kalkınma planları ile beşer yıllık hedeflerin belirlenmesi önemlidir, ama daha da önemlisi bu hedeflerin; 1) Gerçekçi olmasıdır. 2) Hedeflere ulaşılabilmesidir. 10’uncu 5 yıllık Kalkınma Planı'nın 2018 yılı hedeflerine değişik nedenlerle ulaşamadık.

Örneğin; milli gelir hedefi 1 trilyon 300 milyar dolardı. Şimdilerde 850 milyar dolarlardayız. Kişi başı milli gelir 16 bin dolardı.10 bin dolarlarda kaldık. İhracat hedefi 277 milyar dolardı. Geçen yıl 157 milyar dolar ihracat yaptık. 2023 için önemli hedeflerimiz var. Önümüzdeki yıllarda kaynaklarımızı üretken alanlarda değerlendirerek büyümeyi hızlandırmaya mecburuz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap