Ürettiğini “fiyata bağımlı” satabiliyorsan…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bir mal/hizmeti, fiyatına bağımlı olarak satabiliyorsan…

O mal/hizmet gelişmenin, kalkınmanın, refahın aracı olamaz…

*          *          *

Verileri somut ve doğru bir şekilde ortaya koymamız, fırsatları/tehditleri anlamamız; bu veriler ışığında bakış açımızı, odağımızı değiştirmemiz gerekiyor…

*          *          *

Örneğin, dış ticaret açığını açıklarken…

“Enerji hariç hesapladığımızda fazla veriyoruz!” cümlesini anlayamıyorum…

*          *          *

“Bilançoya, elektrik faturasını eklemezsek kârdayız!” diyebilir mi bir üretici?

*          *          *

Dış ticaret verilerini açıklarken…

Niceliğe bakıp; miktar, kg fiyatı, yerli oranı, dünya fiyatları ile karşılaştırma gibi niteliksel istatistiklere odaklanmamamızı anlayamıyorum…

*          *          *

“5 konteyner mal gönderdik, süperiz… Dünyada fiyat nedir/ne olacak, kâr ettik mi, ne kadar katma değer yarattık bilmiyoruz, göreceğiz!” diyebilir mi bir üretici?

*          *          *

Dış ticaret açığını kapatmak için…

“Düşük faiz politikası uygulayacağız” cümlesini anlayamıyorum…

*          *          *

“Paramız var; her ne mal/hizmet olursa olsun, nerede, nasıl, kimlerle, hangi şartlarda üretirsek üretelim ihraç ederiz” diyebilir mi bir üretici?

*          *          *

Dış ticarette, ihracatı artırmak için…

“Fiyat sayesinde, rekabet edebilirliğimizi artıracağız…” cümlesini anlayamıyorum…

*          *          *

Geliştirme, çeşitlilik, kalite, teknoloji kullanım yoğunluğu gibi faktörler temelli rekabet, sürdürülebilir ve kalkınma/refah getiren rekabettir…  

VELHASIL…

“Fiyata bağımlı” rekabet, genele yayılmayan, kısa vadeli bir büyümenin aracıdır…

Geliştirip ürettiğini, “fiyattan bağımsız satabilmek”:

Ekonominin temelini/üreticiyi/çalışanı güçlendirendir…

Öğreticidir, geliştiricidir, sürdürülebilirdir…

Büyümeyle birlikte toplumsal refahı, kalkınmayı getirendir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Höllük de mi pahalı?! 15 Nisan 2022