Ürün güvenliği denetiminde yeni kurallar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi konusunda Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş imzalı bir talimat tüm bölge müdürlüklerine intikal ettirilmiş bulunuyor.

Yeni düzenleme 16.11.1020 tarihi itibariyle devreye alınmış bulunuyor.

Deniyor ki;

Muafiyet kapsamında olan ürünler için beyan edilmek üzere belirlenen sabit referans numaralarının, tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan ve BİLGE Sistemi’nde gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesinde Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar bölümünde beyan edilen TPS-GTHB Uygunluk Yazısı belgesinin referans numarası alanına kaydedilmesi yor.

Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ eki listelerde yer alan eşya için TPS-Uygunluk Yazısının Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenmesi halinde TPS İD numarası ile anılan tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında olması halinde de tebliğde belirtilen sabit referans numarası ile beyan edilmesine yönelik olarak,

- BİLGE Sistemi’nde anılan tebliğ eki listelerde belirtilen GTİP'ler için tarife mesajı olarak yükümlüye getirilmekle olan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek: .... sayılı liste (TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- ……. ) Kapsamında mıdır?" şeklindeki sorular kaldırılarak soruya "Evet" cevabı verildiğinde referans amaçlı yükümlüye gösterilmekte olan uygunluk yazılarının sistem tarafından istenen belgeler alanında soru sorulmaksızın doğrudan yer alması gerekiyor.

- BİLGE Sistemi’nde referans amaçlı sistem tarafından islenen belgeler alanında tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan 0934-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Ürün, O935- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yem, 0936- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yan Ürün, 0938- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- Canlı Hayvan, 0902-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem), 0903- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası), 0879-TPS-Veteriner ilaç İthalat Uygunluk Belgesi, 0880-TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi, 0881-TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi İthalat Uygunluk Belgesi. 0858-TPS GTHB-Bitki Korama Ürünleri/Hammaddeleri Uygunluk yazısı belgelerinden birinin bulunması halinde yükümlüye "0934, 0935, 0936, 0938, 0902, 0903, 0879, 0880, 0881, 0858 belgelerinden birini beyan etmelisiniz" şeklinde uyan mesajı çıkarılarak bu belge yükümlü tarafından beyan edilmeksizin beyanname tesciline izin verilmemesi şeklinde düzenlemesi yapılmış bulunuyor.

Aynı eşyanın birden fazla ekte yer aldığı durumda referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında birden fazla belge bulunacağından yükümlü tarafından söz konusu belgelerden herhangi biri beyan edilmeksizin beyannamenin tesciline izin verilmemesi özellikle isteniyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar