25 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Usulsüzlük cezası gümrük çıkış beyannamesinde düzenleme yapılmasını engel değildir

Sayın DÜNYA okurlar, Ticaret Bakanlığı’na intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliği’ne göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılıyor.

Gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen Gümrük Kanunu’nun 63’üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 121 ve 193’üncü maddelerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenmeden yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmağı hususunda bakanlık bir genelge yayımladı.
Aynı genelgede; Yönetmeliğin “Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi” başlıklı 580’inci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan hüküm bulunmadığına da dikkat çekiliyor.

Bu nedenlerden dolayı, ihracat eşyasının bekletilmeden şevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;
1) Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
2) Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,
3) Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilatı şartına bağlanmaması,
4) Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması,
şeklinde işlem yapılması isteniyor.
Bütün gümrük idareleri bu konuda uyarılmış ve ihracata belirtilen nedenlerle engel olunmaması sağlanmış bulunuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap