Vakıf üniversite öğretim üyelerine yeni haklar

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

Son zamanlarda koronavirüsten dolayı istihdam ve çalışma hayatını düzenleyen yasal değişiklikleri konuşurken, 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan önemli değişiklikler gündemde fazla yer bulmadı.

7243 Sayılı Torba Kanunla Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır. Söz konusu 7243 Sayılı 17 / 04 / 2020 Tarihli ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Esasen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikler büyük önem taşıyor.

Buna göre, 7243 Sayılı Kanun’da çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre aşağıdaki düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır:

- Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu kapsamda Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınacak. Yaklaşık 23 bin vakıf üniversite öğretim elemanına ödenen ücretin devlet üniversitelerinde çalışan emsallerinden daha düşük olamayacağı şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

- Vakıf üniversitelerimizdeki yaklaşık 15 bine yakın öğretim üyesi devletteki uygulamayla ilişkilendirilmiş belli bir yıl şartına bağlı olarak yeşil pasaport alabilecek.

- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranacak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine tabidir. Memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uygulanacak.

- Vakıf yükseköğretim kurumları, her yıl, öğrenci gelirleri toplamının %2’sini bir kamu bankasında kendi adına açılan vadeli bir hesaba söz konusu vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması amacıyla teminat kaynağı olarak aktarılacak.

- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlerin izin ve tatilleri konusunda yapılan değişiklikle öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu’na göre kullanacaklar.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sıra ile izinlerini kullanacaklar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar