Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (3)

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Yılmaz Sezer - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına cevap vermemesi halinde krizin daha da derinleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, konunun tüm paydaşlarının içinde olduğu bir vergi düzenlemesinin yapılmasının gereğini ve önemini açıklamaya çalışmıştık. Bugün de konuya ilişkin görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisi oranında indirim yetkisi verilmesi dışında torba yasadaki vergi düzenlemelerine ana başlıklar halinde bakacak olursak;

- Esnaf muaflığı genişletiliyor

- Mikro ihracata vergi teşviki getiriliyor

- Şirketlerin paylarını geri almasına vergi güvenliği düzenlemesi getiriliyor

- Menkul sermaye iratlarında stopaj uygulamasının süresi uzatılıyor

- Jokeyler ve antrenörlerinin ücretlerindeki stopaj uygulaması uzatılıyor

- Kısmi zamanlı (esnek) çalışmaya vergi teşviki getiriliyor

- Yurtdışı ve yurtiçi varlık barışı geliyor

- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi tecil – terkin süresi uzatılıyor

- Halka arza kurumlar vergisi teşviki getiriliyor

- İktisadi işletme oluşmuş sayılmamanın süresi uzatılıyor

- “İstanbul Avrupa Kültür”, “Eskişehir Türk Dünyası” ve “EXPO Antalya” ajanslarının muafiyeti kaldırılıyor:

- UEFA Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Finali’ne muafiyet kaldırılıyor

- Konaklama Vergisi 01.01.2022’ye erteleniyor

Konaklama vergisinin ertelenmesi ve kısmi çalışmaya destek verilmesi yerinde düzenlemeler olarak tarafımızdan değerlendirilme olsa da, bazı düzenlemeler detaylı olarak incelendiğinde, tam da istenilen ve beklenilen şekilde bir vergi affı olmadığı çok rahat anlaşılabiliyor.
Örneğin, jokeyler ve antrenörlerinin ücretlerindeki stopaj uygulamasının uzatılmasının, İstanbul Avrupa Kültür”, “Eskişehir Türk Dünyası” ve “EXPO Antalya” qjanslarının muafiyetinin kaldırılmasının ve UEFA Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Finali’ne muafiyetin kaldırılıyor olmasının bu kanunun genel gerekçesine ruhuna ve beklentilere ne kadar uygun olduğu tartışmaya açık olarak değerlendirilmektedir.

Son yılların en gözde ve sürekli düzenlemesi haline gelen yurtdışı ve yurtiçi varlık barışının ise ne kadar başarılı olduğu önceki uygulamaları ile ortadadır. Bu konuda ısrarcı olmak güzel ama hele hele böyle bir ortamda ekonomiye ve istihdama yüksek oranlı bir katkısının olacağını düşünmek bize göre doğru değildir.

Torbada yer alan diğer düzenlemeler ise güzel ve ince düşünülmüş ayrıntılar olsa da, mikro düzeyde ekonomiye katkıları olacak bu düzenlemelerin makro düzeyde bir katkı sağlayacaklarını beklemek ve istemek bize göre doğru olmayacaktır.

Dolayısıyla ısrarla istenilen ve beklenilen vergi affı konusunun bu hali ile istek ve beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu haliyle yasalaşması durumunda da piyasalardaki beklentinin karşılanmadığı gibi kanunun genel gerekçesinde yazılan beklentilerinde gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır.

Söz konusu kanun teklifinde gerekli değişiklikler ve eklemelerin yapılarak yaratılan bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla da torba kanunda hangi düzenlemelerin var olması gerektiği konusundaki görüşlerimizi yarınki yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2020’nin ardından 28 Kasım 2020