“Verimsiz yatırımları” verimliliği ararken yapmayalım bari... EBA örneği...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

"Verimsizlik”...

Döviz ihtiyacından yüksek faizlere, enflasyondan işsizliğe/kayıt dışına/cari açığa kadar her sorunumuzun temelini oluşturuyor...

★ ★ ★

5G teknolojisi ise...

Yeni dünyada, verimliliğin ve dolayısıyla rekabetçiliğin temeli olarak nitelendiriliyor...

Bu nedenle 4.5G’den çok daha fazla stratejik önem taşıyor...

Endüstri 4.0’a geçişin anahtarı olarak görülüyor...

5G’ye uyum sağlayamayan firma/ ülkelerin, dünya ticaretinden kopacağı öngörülüyor...

Bu nedenlerle, 5G’yi kesinlikle “yerli” olarak geliştirip/kullanmamız gerekiyor...

★ ★ ★

4.5G için 2015-2019 yılları arasında 30.3 milyar liralık yatırım yapıldı...

Bu yatırımın büyük bölümü Huawei ve diğer küresel şirketlerce gerçekleştirildi...

O dönem, “Hiç olmazsa baz istasyonları yerli olsun” fikri dillendirildi...

Kaldı ki, ASELSAN’ın “baz istasyonu üretim projesi” de başlamış/ başarı sağlanmıştı... Ve...

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve Havelsan’ın hissedarı olduğu ULAK A.Ş. doğdu...

Ve...

ULAK AŞ bugüne kadar 754baz istasyonu inşa etti...

Ve..

5G’yi yerli imkanlarla geliştirmek için çalışma başlattı...

★ ★ ★

5G’yi geliştirmek yetmiyor...

Aynı anda, hızla yaymak da gerekiyor...

Çünkü...

Örneğin İstanbul’da Adıyaman’dan veya Denizli’den veya Edirne’den 1 yıl önce başlayacak hizmet, İstanbul’daki şirketler ile diğer üç şehirdeki şirketler arasındaki yetenek/ verimlilik/rekabet farkını açmış olacak...

Eğitim Ağı’nda (EBA) “çökme” gibi sıkıntılı örnekler ise...

Ayrı ayrı yapılan yatırımların hem ihtiyacı karşılayamayacağını, hem de kaynak israfı olduğunu; maliyeti yüksek olan “güçlü altyapı” için de el ele vermemizin önemini gösteriyor...

★ ★ ★

Elde bu veriler varken. OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinden: “5G’yi yerli imkanlarla geliştirdik. ABD ve Avrupa’dan daha önde ve daha iyiyiz.” şeklinde sevindirici/gurur verici bir açıklama geldi...

Yanı sıra. Kümelenmenin üyesi olan ULAK AŞ’nin, aynı konuda, farklı kaynaklar kullanarak, ayrı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi...

VELHASIL...

Bugün yaşadığımız sorunların nedenleri arasında “verimsizlik” başı çekiyor... Bu nedenle...

Bizi "verimsizlikten kurtaracak”, 5G gibi teknolojileri, el birliğiyle, rakiplerimizden önce geliştirip/ uygulamamız gerekiyor...

“Ayrı gayrı düşünerek”, “biz değil ben diyerek”, “birleşerek değil bölünerek” verimliliğin artmadığı/artmayacağı biliniyor...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021