29 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Virus gümrüklerde uygulanan süreleri değiştirdi

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü koronavirüs nedeniyle gümrüklerde uygulanacak süreler konusunda yeni tedbirleri açıklamış bulunuyor.

Bakanlığa intikal eden olaylarda, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (COVID-19) vakaları ve bu kapsamdaki tedbirler nedeniyle antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılması, gümrük işlemlerinde aksama olmaması ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen Gümrük Yönetmeliği’nin 332/2 maddesinde yer alan 2 günlük süre ve buna bağlı ek süresinin uzatılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması talep edilmiş olması nedeni ile;

Gümrük Kanunu’nunda belirtilen “Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.” Hükmü ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri ile mevzuattaki süre ve süre uzatım hallerinin “mücbir sebeplerin” dikkate alınması isteniyor. Keza; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarihli dağıtımlı yazısında Uluslararası Yük Taşımacılığına ilişkin hususlara da dikkat çekiliyor.

Bundan böyle; antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gümrük Yönetmeliği’nin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olmakla birlikte zorunluluk durumunda;

Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin 5 iş günü olarak uygulanması, verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesi, antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Bakanlığın koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınması, istenmiş bulunuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap