Yanındayız, ilçe ilçe cinsiyet eşitliği haritasını çıkardı

Yasemin SALİH
Yasemin SALİH İYİLİK FABRİKASI yasemin.salih@dunya.com

Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi’nin işbirliğinde önemli bir cinsiyet eşitliği çalışmasına imza attı Yanındayız Derneği. Politik katılım ve karar alma, eğitim, sağlık ve spor, ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim olmak üzere dört ana kategorideki 27 alt göstergeye göre hazırlanan araştırma, ilçelere kadar inmesiyle önem taşıyor. Veri tarama yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği notu en yüksek ilçesi İzmir Karşıyaka olurken, en düşük puan ise Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi aldı. Karşıyaka’nın ardından, İstanbul’dan Kadıköy ve Bakırköy, Çanakkale’den Merkez ve Ankara’dan Çankaya ilçeleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ilk 5 ilçe olarak endeksin üst sıralarında yer aldı. Genel endeks sıralamasında ilk 10’da ise İstanbul’dan 5, İzmir’den 3, Çanakkale ve Ankara’dan birer ilçe yer aldı.

Ekonomiye katılımda yavaş ilerliyoruz

Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu’nun sponsor olduğu çalışma, Türkiye’de ilçeler bazında kadının hayata katılımını da ortaya koydu. Endeks sonucuna genel olarak bakıldığında, eğitim ile sağlık ve spor kategorilerinde ilçelerin büyük kısmının skor değerleri en yüksek puan olan 1’e yaklaşırken, politik katılım ve karar alma ile ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim açısından değerlendirildiğinde en iyi durumdaki ilçelerin bile eşitlikten uzak olduğu görülüyor. Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger de endeksin tanıtıldığı toplantıda kategoriler arasındaki farklılıklara dikkat çekti. Ger, genel tabloya bakıldığında sağlık, spor ve eğitim kategorilerinde kadınlar ve erkeklerin hayata katılımında büyük bir eşitlik sorunu gözlemlemediklerini ancak mesele ekonomik yaşam ve politik kararlara katılım olduğunda ciddi bir cinsiyet eşitliği problemi görüldüğünü ifade etti. Endeksi her yıl güncellemeyi planladıklarını aktaran Ger amaçlarını, “Bölgesel ve ulusal düzeyde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesine zemin hazırlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygın bir biçimde içselleştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, tutum ve davranış biçimlerinin değişmesine katkı sunmak” şeklinde özetledi.

Doğu’ya gidildikçe sorun büyüyor

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışma kapsamında 81 ildeki nüfusu 100 binin üzerinde 234 ilçenin verileri hesaplandı. En yüksek puanın 1 olduğu endekste ilk sırayı İzmir’in Karşıyaka ilçesi alırken (0.787), Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ise 0.486 puanla sonuncu oldu. Toplam puanlar bir yana bırakılıp sadece ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim kategorisi incelendiğinde ise batıdan doğuya Türkiye genelinde büyük bir cinsiyet eşitliği problemi olduğu gözleniyor. Listenin zirvesindeki Karşıyaka’da bu kategorinin puanı 0.562’ye düşerken Akçakale’de 0.210 olarak kaydediliyor. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde son dönemdeki çalışmalara rağmen kaplumbağa hızıyla ilerlediğini söyleyen Nur Ger, bu durumun ülkenin toplumsal gelişimini de etkilediğine vurgu yaptı. Ger, “Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler alanında henüz kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş değil” ifadesini kullandı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar