Yapay zekânın günlük yaşamımızdaki yeri…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Değerli okurları bayram tatilinden yararlanarak “Yapay zekanın yaşamımızdaki yerini” açık kaynaklardan derlediğim bilgileri sizlere sunmak istiyorum.

Yapay zekayı (AI)  kısaca, insan zekasına ihtiyaç duyulan işlerin bilgisayarlara yaptırılması teknolojisi olarak tanımlayabiliriz. Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun/sistemin, çeşitli faaliyetleri insana benzer şekilde yerine getirebilme kabiliyeti olarak da açıklamak mümkün.

 Pek çok yerde ise İngilizce’deki “Artificial Intelligence” kelimelerinin baş harfleriyle yani ‘’AI’’ kısaltmasıyla anılıyor.

Yapay zeka kavramı ilk olarak Alan Mathison Turing tarafından ''Makineler düşünebilir mi?'' sorusuyla ortaya atıldı.

II. Dünya Savaşı sırasında kripto analizi ve mesajların deşifre edilmesi gibi ihtiyaçlara yönelik cihazların üretilmesi ile hayata geçirildi.

 Bu kavramı 1956 yılında John McCarty isimlendirdi.

Yapay Zeka, herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreciyle ilgilidir.

 Yapay zeka üst seviye işleve sahip insan benzeri robotların dünyayı ele geçirmesine ilişkin görüntüler sunsa da, yapay zekanın amacı insanların yerini almak değildir.

 Amaç insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır.

Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır.

Her kurum, rekabeti sürdürmek için eninde sonunda yapay zekayı kullanmaya başlamalı ve bir yapay zeka ekosistemi oluşturmalıdır.

Harvard Business Review yapay zeka kullanmaya başlayanlar için aşağıdakileri öneriyor:

Yapay zekâyı, gelir ve maliyetler üzerinde en büyük ve en hızlı etkiye sahip faaliyetlere uygulayın.

Yapay zekâyı, çalışan sayısını azaltmak ya da artırmak yerine aynı sayıda çalışanla üretkenliği artırmak üzere kullanın.

Yapay zeka uygulamanızı ön ofis yerine arka ofisten başlatın (bu durumdan en çok BT ve muhasebe departmanı fayda görecektir).,

Yapay zeka dönüşümünden vazgeçemezsiniz.

Yapay Zeka daha fazla verimlilik, yeni gelir fırsatları ve daha yüksek düzeyde müşteri sadakati elde etmek isteyen tüm işletmeler için stratejik bir zorunluluktur.

Yapay zeka dönüşümü yolculuğunuzda başarıya ulaşmak için gereken doğru araçlara erişme ve doğru stratejiyi geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, köklü bir sektör deneyimine ve kapsamlı bir yapay zeka portföyüne sahip inovatif bir iş ortağı aramalısınız.

Önümüzdeki 10 yılda yapay zekâ uygulamalarını belirli düzeyde gerçekleştiremeyen şirketler rekabette geride kalacak.

Yapay Zekanın günlük yaşamımızdaki yeri

Yapay zekâ, bir insanın yapabileceği bazı görevleri daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanıyarak, hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

Bu sebeple, yapay zekâ, navigasyon, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, bankacılık ve finans, tarım sosyal medya, dijital pazarlama, e-ticaret, uzay araştırmaları ve sesli asistanlar, dil çevirileri, öneri sistemler, yardımcı robot uygulamalarıyla günlük hayatımızda yer almaktadır. Siber güvenlik ve savunma sanayi gibi sektöre özel stratejik çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Şirketler yapay zekayı nasıl kullanıyor?

Harvard Business Review'a göre şirketler yapay zekayı temel olarak şu amaçlarla kullanıyor:

Güvenlik ihlallerini tespit etmek ve engellemek (yüzde 44)

Kullanıcıların teknolojiye ilişkin sorunlarını çözmek (yüzde 41)

Üretim yönetimi çalışmalarını azaltmak (yüzde 34)

Onaylanmış satıcıların kullanımında şirket içi uyumu ölçmek (yüzde 34)

Yapay Zeka ile bilinen yanlışlar

- Yapay zekâ, insanların yerini alacaktır.

- Yapay zekâ, önemli ölçüde işsizliğe yol açacaktır.

- Yapay zekâ sistemleri güvenilir veya güvenli değildir.

- Yapay zeka dünyayı ele geçirecek

- Yapay zeka süper insan olacak

- Yapay zeka ve makine öğrenimi eş anlamlıdır

- Robotlar, yapay zekanın tek ürünüdür

- Yapay zekâ, insan neslinin devamı için büyük tehdit oluşturmaktadır.

Yapay zekâ uygulamaları ne kadar gelişirse gelişsin, mesleklerin çoğunluğunda insan katılımına ihtiyaç olacaktır.

 Bu sebeple, yapay zekâ ile daha farklı yeni iş alanlarının oluşması beklenmektedir.

Yapay zeka ile gelecekte neler yapılabilir?

- Ağır yüklerin taşınmasında kullanılabilir.

- Afetzedelerin kurtarılmasında yapay zekadan yararlanılabilir.

- Sesli asistan uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılabilir.

- Giyilebilir teknolojinin gelişiminde yapay zekadan faydalanılabilir.

- Sağlık alanında yeni teknolojiler geliştirilebilir.

- Yapay zeka destekli doktor asistanları aracılığıyla kişinin sağlık durumu takip edilebilir.

- Müşteriler ile daha etkili ve hızlı iletişim kuran chatbotlar üretilebilir.

Yapay zeka ile gelecekte herkes kendi chatbot’unu oluşturabilir.

- Pazarlama alanında daha sağlam stratejiler geliştirilebilir.

En yaygın “Yapay Zekâ” terimlerinden bazıları şunlardır

Veri, algoritma, makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay sinir ağları, doğal dil işleme,

bilgisayarlı görü, bilişsel bilim, pekiştirmeli öğrenme, eğiticili öğrenme, eğiticisiz öğrenme

Yapay zeka mühendisliği nedir?

Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka teknolojisini ve makine öğrenmesini kullanarak insan beyni ile benzer şekilde çalışan robotlar ve sistemler üretmektir.

Yapay zeka mühendisliği, geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alır.

Türkiye’de yapay zeka mühendisliği bölümü olan üniversiteler şunlardır

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,

Bahçeşehir Üniversitesi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar