Yapılandırma kanunu tamam, peki tebliği nerede?

Abdullah TOLU
Abdullah TOLU Vergi Kurdu abdullah_tolu@hotmail.com

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 4 Milyon kişinin yararlanmasının beklendiği bu düzenleme ile, yaklaşık 500 Milyar TL. borcun yapılandırılması hedefleniyor. Yani, konu hem alacaklı kurumlar, hem de borçlular açısından son derece önemli!

Yapılandırılacak 500 Milyar TL. tutarındaki borcun 289 milyar TL'si vergi, 165 milyar TL'si SGK ve kalanı da diğer kurumlara olan borçlar.

Merak edilen konu: Bu borçların ne kadarı reel, ne kadarı fiktif?

Kamuoyu, yapılandırmaya konu 500 milyar TL kamu alacağının neden bu zamana kadar tahsil edilemediğini ve bu tutarın ne kadarının tahsil kabiliyetinin bulunduğunu, ne kadarının bulunmadığını merak ediyor. Sağlıklı bir yorum yapılabilmesi için, bunun net olarak bilinmesi gerekiyor. Bu alacakların ciddi bir kısmının ödeme imkanı bulunmayan mükelleflere ait olduğu, bir kısmının ise tahsil zamanaşımına uğraması gerekirken 5 veya 10 TL gibi ödemeler yapılarak zamanaşımına uğratılmayan alacaklardan olduğu belirtiliyor. Eğer bu doğru ise, yapılandırma işlemlerinin, öngörülen 500 milyar TL’yi bulması oldukça zor, hatta imkansız. Bunu bekleyip göreceğiz.

Tahsili mümkün bulunmayan alacakların, kamunun alacak envanterinden çıkarılarak, gerçek alacak tutarının netleştirilmesi şart. Bu husus, yapılandırma düzenlemesinin başarısı ile de yakından ilgili.

Başvurular 17 Kasım’da başladı!

Yapılandırma Kanununun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden itibaren başvurular yapılmaya başlandı. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor (7256 sayılı Kanun Mad. 3/1-a).

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 1 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından), SGK’ya ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 aya kadar uzatılabilir!

Cumhurbaşkanımız, yukarıda belirtilen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor (7256 sayılı Kanun Mad. 3/16). Yani, çıkarılacak Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan başvuru süresi 1 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından), ilk taksit ödeme süreleri ise sırasıyla 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) ve 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılabilir.

SGK yapılandırma genelgesini çıkardı!

SGK , yapılandırma işlemleri ile ilgili olarak bir Genelge yayınladı (17 Kasım 2020 tarihli ve 2020/45 sayılı Genelge). Genelgede, yapılandırma işlemlerinin usul ve esasları belirlendi.
Maliye Henüz Yapılandırma Tebliğini Yayınlamadı!

Maliye, Yapılandırma Kanunu 17 Kasım’da yayınlanarak yürürlüğe girmesine ve üzerinden tam olarak 9 gün geçmiş olmasına rağmen, henüz yapılandırmaya ilişkin Tebliği yayınlayamadı. Aslında, Maliye, Kanun daha tasarı halindeyken, Tebliğini de hazırlar, Kanun yayınlanır yayınlanmaz, Tebliğini de yayınlardı.

Yaptığımız görüşmelerde, Yapılandırma Tebliği’nin hazır olduğu, sadece imza sürecinin tamamlanmasının beklenildiği ifade edildi.

Yapılandırma önemli, tebliğin bir an evvel yayınlanması şart

Yukarıda da ifade edildiği üzere, yapılandırma düzenlemesi, kapsama giren ve ödeme niyetinde olan borçlular için kaçırılmaması gereken önemli bir bir fırsat. Başvurular başlamış olmasına rağmen, yapılandırmaya ilişkin usul ve esasların Tebliğ ile belirlenecek olması, Tebliğin bir an önce yayınlanmasını zorunlu kılıyor. Maliye’nin daha fazla gecikmeden Yapılandırma Tebliği’ni yayınlaması gerekiyor.

Yapılandırma Tebliği’nin birkaç gün içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz.

Vergi borçlarını yapılandırma başvuruları devam ediyor!

Yapılandırma Tebliği henüz yayınlanmamış olsa da, Maliye, Yapılandırma Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Kasım itibariyle yapılandırma başvurularını almaya başladı.

Yapılandırma talepleri, vergi dairelerinden fiziki başvuru şeklinde veya interaktif vergi dairesinden elektronik ortamda alınıyor. Pandemi nedeniyle başvuruların online olarak interaktif vergi dairesinden yapılmasını tavsiye ediyorum. Bu hem borçlular hem de Maliye personeli açısından önemli ve hassas.

30 Vergi Dairesi Başkanı ile yapılandırma toplantısı yapıldı!

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR, 24 Kasım 20202 tarihinde telekonferans yöntemiyle 30 Vergi Dairesi Başkanının katılımıyla “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu” ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda Kanunun tanıtımı, uygulamada karşılaşılan sorunlar, pandemi nedeniyle başvuruların online olarak yapılmasının teşvik edilmesi, vergi dairelerinden yapılan başvurularda mükellefler ve personel için alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yani, Maliye, yapılandırma başvuruları ve işlemlerine hazır!

İnteraktif Vergi Dairesinden 2 dakikada başvuru yapılabiliyor!

Yapılandırma başvurusu yapmak için, vergi dairesine gitmeye gerek yok. Başvuruların İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması da mümkün bulunuyor. İnteraktif Vergi Dairesinden başvuru yaklaşık 2 dakika sürüyor, yani son derece basit.

Borçlular, Maliye’den esneklik bekliyor!

Yapılandırma düzenlemesindeki en önemli eksiklik, bu düzenleme yürürlüğe girmeden önce haczedilen taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili.

Borçlular, yapılandırma yapılması koşuluyla Maliye’den haczedilen malların bir kısmının üzerinden hacizlerin kaldırılmasını bekliyor. Bu, borçluların faaliyetlerine devam edebilmeleri için önemli. Maliye’nin böyle bir inisiyatifi alıp alamayacağı şu an için belli değil. Herkes için yapılamasa dahi, sektör ve borç büyüklüğü dikkate alınarak, en azından bir kısım borçluya bu imkan tanınabilir.

Ne dersiniz?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar