Yaratıcı ekonomi

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

İnsan gelişiminin gücü ve yeniliğin tetikleyicisi yaratıcılık ile görselişitsel ürünler, medya, yayıncılık, sahne sanatları, görsel sanatlar ve tasarım sektörlerinde ekonomisini yaratarak ekonomiyi yönlendirir. Yaratıcılık konfor, rahatlık ve yaşam kalitesini yükseltir. Kültür ve eğitim birey yaratıcılığının kaynağı, insan ise yaratıcı ekonominin sahibidir. Yaratıcı ekonomi insan yaratıcılığı ve fikirleri ile fikri mülkiyet, bilgi ve teknoloji arasındaki etkileşimle gelişen bir kavram olup, yaratıcı endüstrilere dayanan bilgi temelli ekonomik faaliyetleri kapsar. Kültürel ve yaratıcı endüstriler ekonomik büyüme stratejilerinin mühim öğelerinden biri olmalıdır. Endüstri ve hizmetlerin insan-doğa-çevre ve iklim dostu değişmek için dönüşümünde, yaratıcı ekonomi, sanattan problem çözüme dek her yerde sürdürülebilir kalkınmaya destek verir. Yaratıcılığın herkese uyan tek bir tanımı yoktur. Yaratıcılık sanat eserinde, şarkıda ya da yepyeni bir ürün tasarımıyla karşımıza çıkabilirken, yoksulluğu azaltmak ya da küresel ısınmaya dur demek için de kullanılabilir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM), 2017’de kabul ettiği 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü’nde sürdürülebilir sosyal, teknolojik ve ekonomik kalkınma için yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmekte, farkındalık yaratmakta.                

Bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde “Yaratıcı devrim şimdi başlıyor” diyerek festivaller yapılıyor. Etrafımıza baktığımızda farklı düşünen, genele meydan okuyan, risk alan, deneme-yanılma yoluyla öğrenen yaratıcı zihinlerin eylem ve ürünlerini görürüz. İnsan için fark ve fayda yaratanlarla toplum gelişir. Yaratıcılık bir zihniyet, bir beceri seti ve sorunlara yaklaşmak için bir çerçevedir. Beyin fırtınası yapma, yenilik arayışı, yargılama yapmamak, başkalarının fikirlerine saygı yaratıcılıktır. En önemlisi yaratıcılık bulunan ilk cevabın ötesine geçmeye çalışmak, sürekli en iyisini keşfe gitme yoludur. Şehirlerin de öne çıkan yetenekleriyle yaratıcı endüstrileri olması sürdürülebilir kalkınmamız için önemlidir. Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sivas ve Şanlıurfa’nın dahil olduğu BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’nda edebiyat, film, gastronomi, medya sanatları, müzik, tasarım, zanaat ve halk sanatları başlıklarındaki yaratıcı endüstri seçeneklerine göre 295 kent yer almakta. 17-18 Mayıs 2022’de “UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı” yapılacak.              

Kuruluşların ürün ve ambalajlarında tasarımın, hatta ekotasarımın yaratıcı gücü öncelikli önemli iken, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile marka ve itibar yönetimlerinde de yaratıcılığın gereği açıktır. Yaratıcılık ve inovasyon kültürü kuruluşların yeni ürün, yeni hizmet, yeni teknoloji, yeni üretim sürecine sahip olma yolundaki kurumsal kapasitesi ve bilgi tabanlı sermayesidir. Sadece araştırma geliştirme yetmez. Teknolojik inovasyon, yapısal inovasyon ve pazarlama inovasyonu şarttır. Peki kişinin en yaratıcı ve inovatif olması gereken husus sizce nedir? Bence kendini iyi tanıyıp, mutluluğunu artırma yaratıcılığını başarması, kendine özel çözümleri yaşamında sağlamasıdır. 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü kutlu, günlerimiz mutlu olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İTÜ’müzün arısı 10 Mayıs 2022
Bahar gelirken 29 Mart 2022
Biyoekonomi coşarken 21 Aralık 2021
İklim şövalyeleri 25 Kasım 2021
Yeşil pasaportlu ihracat 17 Ağustos 2021