Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında hazır bina alımında önemli detay

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Hakan ŞİRİN -Mali Müşavir

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması 2009 yılından bu yana uygulanmakta olan bir vergi uygulaması olmasına rağmen birçok konuda tereddütleri giderilememiştir. Kanun maddesi ve tebliğdeki açıklamaların, kanunun uygulanmaya başlaması ile birlikte yeterli gelmediğini görmekteyiz. Dolayısı ile uygulanmaya başlanması ile karşılaşılan, tebliğ ve kanundan öngörülememiş durumlar için sürekli muktezalar istenilmiştir. Hal böyle olunca Maliye Bakanlığı muktezalar yoluyla kanunu kendi görüşünü doğal olarak hazine lehine yorumlamakta, mevzuatta olmayan hükümleri dolaylı olarak ihdas etmekte. İşin bu kısmı hukuki bir problem. Çünkü kanun maddesi pek kısa olmakla birlikte tebliğ de kapsamlı açıklamalar bulunmamaktadır. İndirimli kurumlar uygulaması için istenen muktezaların sayıca çokluğu buna delalet ediyor.  Bu girizgahtan sonra gelelim sadede. Diyelim ki Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) sahibi bir firmanı bu kapsamda tapuda fabrika binası olarak kayıtlı hazır binayı 4 milyon TLye almış olsun.  Bu tutar bir yatırım harcaması olarak kabul edilmektedir.  Fakat indirimli oranlı kurumlar vergisi hesabından arsa tutarının ayrıştırılarak yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınmaması gerekir.  Peki, mevzuatta açık açık bulunmayan bu hükme nasıl varılıyor, şöyle ki.

Yatırım Teşvik Belgesi’nde sabit yatırım harcaması kapsamında olduğu halde bazı harcamalar Cumhurbaşkanı kararı ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamın dışında tutulmuştur. Bunlar arazi, arsa, royality, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar olarak saymak mümkün. Yukarıdaki örnekte bahsettiğim YTB kapsamında 4 milyon TL’tye alınan ve tapuda fabrika binası olarak tescilli taşınmaz için Cumhurbaşkanı kararı uyarınca arsa ve bina ayrımı yapılması gerekir. Çünkü arsa için yapılan harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamı dışına çıkarılmıştır. Peki, tapuda arsa bina ayrımı olmaksızın fabrika binası olarak tescilli taşınmazın arsa değeri nasıl ayrıştırılacaktır. Bu konuda hiçbir açıklama olmamakla birlikte iki farklı yok kullanılabilir. Birincisi SPK’ya kayıtlı gayrimenkul değerleme uzmanlarınca bu ayrımı yapan bir rapor yazılabilir. İkinci olarak mezkur taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeden taşınmazın iktisap tarihindeki arsa emlak beyan değerini alıp, taşınmazın metrekaresi ile çarparak bulunacak tutarı kendimiz de ayrıştırabiliriz. Dolayısı ile YTB kapsamında alınan hazır binanın tutarını sabit yatırım harcamasında sayılması mümkün iken indirimli kurumlar uygulamasında arsa bedelinin ayrıştırılması yapılarak yatırıma katkı tutarının belirlenmesi gerekmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar