Yatırımcı güveni ve sermaye piyasaları için önemli bir adım

Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS Momentum dr.guler.aras@gmail.com

Şirketlerin başarısında ve gelişimlerinde hayati rol oynayan yatırımcılarla güçlü ve şeffaf ilişkiler sürdürmenin önemi yadsınamaz. Şirketlerde, stratejik öneme sahip olan yatırımcı ilişkileri birimi, bu noktada önemli bir foksiyonu yerine getiriyor. Yatırımcıları ve paydaşları arasında etkili bilgi akışını sağlamak amacıyla finans, iletişim ve pazarlama fonksiyonlarının bir araya geldiği yatırımcı ilişkileri biriminin esasen en temel görevi, şirketin optimum değerine ulaşmasını sağlamak. Bunu sağlamanın yolu aslında yatırımcı ilişkilerinin şirket değerine yansıyacak her türlü stratejik sürecin ve planlamanın içinde yer alması. Burada, değer kavramının kapsamının anlaşılması ise kritik nokta. Değer kavramının, artık tek başına finansallarla sınırlı olmadığını biliyoruz. Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetsel performanslarının orta ve uzun vadede finansal değer yarattığının artık daha çok farkında olan yatırımcılar da, şirketlerden finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetsel risklerini şirket stratejisi ve operasyonlarına entegre edebilmelerini ve kurumsal raporlarını da bu kapsamda hazırlamalarını bekliyor. Yatırımcıların bu beklentilerini karşılamak üzere çözüm arayan Yatırımcı İlişkileri ile stratejik bir raporlama yaklaşımı sunan Entegre Raporlamanın yolu da tam bu noktada kesişiyor.

Entegre Raporlama, şirket stratejisini ve gerçek performansı gösteriyor

Entegre Raporlama, entegre düşünce temeline dayalı olarak; bir kurumun finansal performansı yanında stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performansları arasındaki bağlantıyı tanımlayan ve nasıl değer yarattığını anlatan yapısıyla şirketlerin yatırımcıları ile diğer paydaşlarının şirketin gerçek performansını ve risklerini görebilmelerine imkân tanıyor. Aslında yatırımcıların şirketin amacını ve bu amaca ulaşması için stratejilerini görebilmeleri, yatırımcılar ile şirket arasında bir bağ kurarak sürdürülebilir iletişimi sağlıyor.

ERTA-TÜYİD işbirliği ile IR&IR Platformu hayata geçirildi

İhracat yapan şirketlerle yatırımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir dil sunan "Entegre Raporlamamın yaygınlaştırılmasını ve raporlama deneyiminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) ve Yatırımcı İlişkileri’ni (Investor Relations - IR) temsil eden, IR & IR Platformu, ERTA - TÜYİD işbirliği ile hayata geçirildi. Dünyada ilk olan bu işbirliği modeli, şirketlerin, yatırım kurumlarının ve sermaye piyasasının gelişimine ve yatırımcı güveninin sağlanmasına yönelik olarak atılan önemli bir adım. Nihai amaç, şirketlerin finansmana erişim olanaklarını artırmak ve sürdürülebilir yatırımlardan daha fazla pay alması için gerekli altyapıyı oluşturmak.

Hedef; sermaye piyasalarının gelişimi ve yatırımcı güveninin sağlanması

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, sürdürülebilirlik konularının yatırımlara dâhil edilmesine yönelik düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'nin uluslararası yatırımlardan pay alabilmesi ve hedef pazarda kalıcı olabilmesi için global gelişmelerle uyumlu bir yol haritasının oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamaya yönelik olarak yatırımcılar ve şirketlerin ortak bir dilde konuşmayı öğrenebilmeleri için kurumlara, beklentiler, değerlendirme kriterleri ve raporlama konusunda rehberlik sunulması kilit rol oynuyor. Platform, yatırımcılar ve ihraççı şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimleri ve yönetimleri arasında köprü görevi üstlenerek, iletişimin güçlendirilmesi, şirketlerin yatırımcılarla etkin diyalog kurabilmelerinde önemli bir araç olan entegre raporlama konusunda farkındalığın ve deneyimlerin artırılması yoluyla yatırımcı güveninin temin edilmesinde önemli bir potansiyele sahip. IR&IR platformunun yatırım ortamının iyileştilmesi amacıyla global gelişmelerle uyumlu yol haritasının oluşturulması ve YOİKK eylem planına doğrudan destek verecek çalışmaları ile önemli bir etki yaratacağına inanıyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar