26 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Yatırımlarda devlet desteğine yeni düzenleme

Sayın DÜNYA okurları, 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da sıkça değişiklikler yapılıyor. 28 şubatta yeni değişiklikler yapılarak resmi gazetede yayımlanmış bulunuyor.

Buna göre;

Ticaret Bakanlığı’nca görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanıyor.
Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları ve Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları destek kapsamına alınıyor.

6’ncı bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1’inci ve 2’nci bölgelerde asgari 2 mil-yon TL, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6’ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacağı belirtiliyor.

Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırımlar arasına, İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirası’nın üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar alınmış bulunuyor.
31/12/2019 tarihine kadar uygulama süresi belirlenmiş bulunuyor.

Esasen yatırımlarda devlet yardımları çok geniş bir konudur. Şirketler çeşitli bakanlıklar ve onların ilgili teşkilatları vasıtasıyla bu yardımlardan yararlanabiliyorlar. Önemli nokta, kimlerin hangi teşviklerden hangi şartlarda yararlanacağının bilinmesidir. Bu konularda uzman kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alınmasında yarar görüyorum.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap