Yazılımda öneriler

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

GLOBALNET Kurucu genel müdürü ve TOBB Türkiye Yazılım Meclisi başkanı Ertan Barut ile

Türkiye yazılım sektörü ve başkanlığını sürdürdüğü TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin çalışmalarını konuştuk.

Önce Yazılım Meclisi’nden söz etmek isterim diyen Ertan bey; “TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Bilgisayar Yazılımı Meclisi adıyla, 2006 yılında kanunla kurulan 64 adet sektör meclislerinden biridir.

Şu anda 32 adet Şirket ve 8 adet Sivil Toplum Kuruluşumuz olmak üzere toplamda 40 üyesi bulunmakta, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, BTK, TSE, TPE ve bir çok kurum temsilcileri yer almaktadırlar.” Sözleriyle başladığı konuşmasını Ertan bey  şu sözleriyle devam ettirdi.

Yerli ve Milli Yazılım üretimi:

“Yazılım Meclisi olarak yazılım endüstrimiz adına üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak sektörümüzün stratejik olarak daha fazla desteklenmesi, yazılımın ülkemiz milli politikalarından biri haline dönüştürülmesi, yazılım endüstrimizin iç ve dış ticaretinin gelişimi, büyümesi, yerli ve milli yazılım üretimi, yazılım ihracatımızın artırılması yanında, geleceğe dönük yazılımcı iş gücü ihtiyacının karşılanması, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaktayız.

Yazılım Sektörümüzün beklentileri ve talepleri aynı zamanda ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan ilgilendirmektedir

2021 yılında "daha girişimci, katılımcı, veri temelli, kalıcı ve çözüm odaklı" yeniden yapılanarak sektörümüz adına kolları sıvadık.

 Meclis Üye Firmalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir arada birer birer sorunlarımızın çözümüne odaklandık.

Yazılım ekosistemini oluşturan Sektör, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla istişarelerle Yazılım Endüstrimizin geleceğine yönelik çözümler, mevzuatlar ve stratejiler üzerinde çalışmaları başlattık.

Türkiye yazılım envanteri:

TOBB Yazılım Meclisi olarak veri odaklı çalışma stratejimiz çerçevesinde sürdürülebilir bir yapıda "Türkiye Yazılım Envanteri"nin oluşturulması projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın verdiği destek ile Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı programına girmiş ve 2022 Ocak ayından itibaren gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 Bu projenin önemli adımlarından biri olan "Yazılım Envanter Çalıştayı"nı da kamu, üniversite, STK'lar ve Sektör Firmalarımızın geniş katılımlarıyla 24 Şubat 2022 'de TOBB tesislerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Proje ile yazılım geliştiren firmalarımızın, ürettikleri yazılımların ve istihdam ettikleri işgücü kaynaklarının tespiti ve değerlendirmesi bir veri altyapısına dayalı olarak yapılacak, firmaların, işgücünün devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için gerekli bilgilerin karar vericiler

Sektörümüzdeki politika ve strateji geliştirme, program ve proje oluşturma süreçlerinin veriye dayalı olarak yürütülebilmesi yoluyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Dünyada ve Türkiye'de yazılım:

Yazılım; Savunma, enerji, sanayi, üretim, tarım, teknoloji, e-ticaret, ihracat, kamu ve birçok alana sağladığı teknolojik katkılar ile dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, tam kapasiteyle desteklendiğinde en fazla katma değerli döviz girdisi sağlayabilecek, aynı zamanda ülkenin kalkınmasına direk etki eden stratejik bir alan olup, üretime ve ihracata kattığı değerlerle dev bir endüstridir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılım artık salt bir ürün ya da hizmet olmaktan öteye gitmiş, herhangi bir sektörde, herhangi bir iş sahasında üstlendiği rol ile "Rekabette, Büyümede, Büyük Ölçekli Değer Zinciri Oluşturmada ve Hedeflere Ulaşmada" son derece kritik öneme sahip olup, Ülkeler için vazgeçilemez bir güç haline gelmiştir.

Yazılımda kadın liderliği

Yazılım Meclisi olarak Yazılımda Kadın Liderliği üzerine kadın girişimcileri cesaretlendirecek, süreç liderliği yapmaları yönünde motive edecek farkındalık çalışmaları yürütmekte Türkiye Bilişim Derneği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaktayız. Bir yandan da bu hedefi destekleyici Milyon Kadına Mentör projesini de desteklemekteyiz.

Dijital göç

Özellikle son zamanlarda Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, İsviçre yazılımcı ihtiyaçlarını gidermek üzere Türkiye ‘deki yazılımcılara göz dikmiş ve Türkiye ‘deki son dönem yaşanan ekonomik durumdan (döviz hareketleri TL ’nin değer kaybı vb.) dolayı başka sektörlerde de olduğu üzere yazılım sektöründe özellikle dijital işgücü göçünü tetiklemiştir.

Pandemi döneminde başlayıp, yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında Yazılımcı İşgücü konusunda ülke içi transferler ve yurtdışına dijital göçlerle işgücü kayıpları yaşanmaya başlamış, bu sorun Yazılım Meclisimiz ve birçok STK tarafından masaya yatırılmış, nitelikli yazılımcı ihtiyacı üzerine üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Bu bağlamda yapılacak bir anket ile edeceğimiz verilerle sektördeki işgücü açığının giderilmesine yönelik çözüm önerilerimizi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak ve çözmek üzere gerekli adımları atacağız.

2021 yılı oyun yazılımları için rekor yılı oldu:

Bir yandan da geçtiğimiz yıl ve bu yılın birinci çeyreğinde yazılım sektörümüz yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve ülkemizden Turcorn'lar çıkmaya başlamıştır.

 Yerli oyun yazılımlarımızın ihracatımızdaki payı da sürekli olarak artmaktadır.

Ayrıca birçok şirketimiz yazılım ürünleriyle yurtiçinden ve yurtdışından yatırım teklifleri almış ve ve şirket birleşmeleri de gerçekleşmiştir.

Siber güvenlik üzerine yerli milli yazılımlarda da üretimlerimiz sürekli artmakta ve kamudaki yerli siber güvenlik yazılımı kullanımında önemli ölçüde artış sağlanmakta, bu alandaki yatırımların artması ülkemizin dışa bağımlılığının azalması için son derece ümit verici gelişmeler olmaktadır.

Yazılım ihracatı

Yine geçen sene Ticaret Bakanlığımız çalışmalarımız çerçevesinde Döviz Kazandırıcı Sektörler Markalaşma Desteği kapsamında Yazılım Sektörüne özel eTurquality olarak isimlendirdiğimiz mevzuat hazırlanmış durumda ve 2022 yılında hayata geçirilmesini beklemekteyiz.

Hayata geçmesiyle yazılım sektörünün ihracatına büyük bir ivme kazandıracak eTurquality sektörümüzün ihracatını da artıracak.

Önerilerimiz

Üniversitelerimizdeki eğitim müfredatının yenilenmesi gerekliliği yanında eğitimcilerimizin de nitelikli eğitim ihtiyacına yönelik çağrılarımızı birçok platformda yinelemekteyiz.

 Yakın gelecekteki yazılımcı ihtiyaçlarımızı karşılamak için son yıllarda hayatımıza girmiş olan yapay zeka, nesnelerin interneti (iot), otonom sistemler, robotik alanlar, kripto para, blok zincir, metaverse gibi yeni nesil teknolojiler, kavramlar ve modellere yönelik uzmanlar yetiştirmek üzere eğitim sistemimizin kökten değişmesini önermekteyiz.

Yerli yazılıma ve yazılımcı işgücüne şu anki yatırım ve desteğin 10 kat artırılması ve 5 yıllığına vergi yükünün kaldırıp, uzaktan çalışma desteğinin de sağlaması halinde Türkiye, 5 yılda (2027 yılında) dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilir” diyor Ertan bey…

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut’la söyleyişimizden aktaracaklarım özetle bunlar…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar