Yem besiciler için çok önemli

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

”Hayvansal ürün maliyetlerinin yaklaşık %70’ini yemler oluşturuyor.

Hayvan besiciliğinde esas olan, hayvanların serbest dolaşımla meralarda otlamaları, tarımsal üretim artıkları ile % 65 kaba yem ile (sap, saman, gibi) beslenmeleri en fazla % 35 fabrika yemi takviyesi.

Bu bizde tersine işliyor. Besi hayvanları ahırlarda, büyük ölçüde fabrika yemi ve daha az kaba yem ile besleniyor.

Fabrika yeminin esası döviz. Bizim kaba yemimiz yetmediğinden kaba yem açığını kapatmak için de ithalat yapıyoruz.

Yılda yaklaşık 80 milyon ton kaba yem, 23 milyon fabrika yemi tüketimi var.

Yem üreten 600’ün üzerinde işletme var.

Fabrika yeminde ithal girdinin payı yarıya yakın. İthalat 10 milyon ton dolayında. Son yıllarda kaba yem olarak saman ithalatı da başladı. Yem ithalatına 4-5 milyar dolar ödüyoruz.

Yetiştirici her gün yem satın almak zorunda. Hayvanı bir gün aç bırakamaz.

Et fiyatlarındaki artış, et fiyatlarının üzerinde.

Son bir yıllık dönemde kaba yem olan samanın fiyatı yüzde 64.6 oranında arttı.

Besi yemi yüzde 20.8, süt yemi yüzde 20.6, yonca yüzde 30.4, korunga yüzde 55.9, silajlık mısır yüzde 32.8 arttı.

Buna karşı, son bir yıllık dönemde besilik dana fiyatı yüzde 17.52, dana karkas fiyatı yüzde 6.40 oranında artış kaydetti.

Yemdeki fiyat artışı aynı oranda et ve süt fiyatlarına yansımadığı için üretici ciddi olarak zarar ediyor. Hayvancılıktan çekiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018