Yeni program gerçekçi, uygulama önemini gösterecek

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Bakan Albayrak,Yeni Ekonomik Program isimlendirmesiyle önümüzdeki üç yıllık hedefleri üç sözcükle ilk yıl dengeleme, ikinci yıl disiplin, üçüncü yıl değişim olarak ortaya koydu. Çeşitli alanlarda yapılacakları anlatarak 2021 yılında yüzde 5 sürdürülebilir büyüme dönemine girileceğini açıkladı. Başarı dilerken yakından takip edeceğimizi belirtirim...

Bakan Albayak, üç yıllık dönem için Yeni Ekonomik Program isimlendirmesiyle, dengeleme, disiplin ve değişim sözcükleri temellendirerek, yeni bir Türkiye hikayesi ortaya koymayı amaçlandığını belirtti. 2019 yılı büyümesinin yüzde 2.3 hedeflendirildiğini açıklayarak ilk yılın dengelenme dönemi olacağını, 2020 yılında mali disiplin ile 3.5’lik büyümenin ardından, 2021 yılından itibaren yüzde 5 büyümenin sürdürülebilirliğinin temel amaçları olduğunu açıkladı.

Albayrak’ın açıklamaları ilk değerlendirmelerde gerçekçi bulunurken, uygulamanın sonuçlarının görülmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, açıklamada yer alan bazı “2019’da başlamamış bütün projeler askıya alınacak.mega projeler ancak, dış finansmanla başlatılacak” gibi konuların somut projeler belirtilerek, "Kanal İstanbul”, ”Çanakkale Köprüsü” gibi projelerle ilgili detaylandırılması istendi.

Ben, toplantı öncesinde son dönem OVP’lerinde sonuç vermeyen konuların neler olduğuna baktım ve bu açıklamada da o konudaki değerlendirmeleri aramayı düşündüm. Bunlar enflasyon, cari açık, bütçe, kişi başına milli gelir ve döviz kuru gibi konulardı.

Enflasyonun programda bu yıl yüzde 20.8 gerçekleştikten sonra, 2019’da için 15.9, 2020’için 9.8, 2021 içinde yüzde 6 hedeflendiği açıklandı.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanırken, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin top yekün mücadele için hayata geçirileceğinin bilgisi verildi.

Cari açık / GSMH oranının bu yıl yüzde 4.7, 2019’da 3,3, 2020’de 2.7 ve 2021’de yüzde 2.6’ya düşürülmesi programda hedefleniyor.

Bunun için ilaç, enerji ve petro kimya yatırımlarına, makine, teçhizat ve yazılım sektörlerine öncelik verileceği öngörülüyor. Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği büyük ölçekli sanayi teknoloji bölgeleri ile entegre petro kimya sanayi bölgesi kurulacağı bilgisine de programda yer veriliyor.

Bu yıl bütçe açık beklentisinin GSMH oranının yüzde 1.9 olduğunu, 2021 beklentisinin yüzde 1.7’ye ineceğini hesapladığı bilgisi de programda yer alıyor.

Albayrak, bu alanda kurdukları kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisinin faaliyete geçtiğini, vergi prim ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Ayrıca Kalkınma Bankası'nın görev alanının genişletileceğini ve Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını, taşınmaz değerler sisteminin kurulacağını, gayrimenkul envanterinin tamamlanmasıyla tapu değerlerinin adil yansıtılacağı bilgilerini de verdi. İhracat, bankacılık alanlarında yapılacaklardan söz edip, Yeni Ekonomik Programın uygulamasını takip edecek mekanizmanın kurulup, üç aylık raporlama sisteminin getirileceğini ve mali disiplinin süreceğini açıkladı. İhracatı teşvik sisteminin yeniden yapılanacağını, bu yılın yüzde 11.3 olan işsizlik beklentisinin dönem sonunda yüzde 10.8 seviyesine çekilmesinin hedeflendiği bilgisini de verdi.

Programın başarısını uygulama ile göreceğiz. 2019’da düşük büyüme hedefiyle dengeleme elde edilip, 2020’de disiplin sağlanır ve 2021’de büyüme yüzde 5 sürdürülebilir değişim ortaya konulabilirse, yeni ekonomik program gerçekçi sonuçlar verecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar