Yeni Yeşil Mutabakat nedir?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Mustafa Servet DALTABAN - Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

2020 Mayıs ayında, dünyaca ünlü bir ekonomi dergisinde bir karikatür yayınlanmıştı. Karikatürde dünyanın bir boks ringinde COVID-19 pandemisini temsil eden virüs ile kavgasını resmederken, dünyanın galip geleceğine vurgu yapılıyordu. Ancak resimde kenarda bekleyen daha güçlü, daha korkutucu bir rakip görünüyordu. Bu eleme müsabakasında, ringe çıkmak için sırasını bekliyordu. Onun isimi İklim Değişikliği idi. (Climate Change)

Dünyanın pandemi sonrası iklim değişikliği sorunu ile yüz yüze kalacağı artık çok iyi biliniyor. Bu sorun ile başa çıkmak adına dünyada yeni stratejiler geliştiriliyor. Bu stratejilerde AB’nin başını çektiği yeni bir sistem öne çıkmakta: Yeni Yeşil Mutabakat (green new deal)

 Bu Yeni Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve kimsenin, hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni bir büyüme stratejisidir. Bu büyüme stratejisinde ana politikalar; temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve renovasyon, tarladan sofraya, kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitlilik olarak kurgulanmıştır.

Esasen önümüzdeki yıllarda fosil yakıtların bertaraf edileceği, yenilenebilir enerjinin öne çıkacağı, ticaretin ve rekabetçiliğin yeniden şekilleneceği bir döneme gireceğiz. İklim değişikliği güvenli gıdaya erişimi güçleştirirken, yeni doğal felaketlerin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. İşte bu sebeple bu dönüşümün çok kısa zaman içinde tamamlanması planlanmaktadır.

ABD Senatosu’na sunulan bu proje Cumhuriyetçiler tarafından masada bekletilmişti. Ancak yeni dönemde Demokratların bu proje ekseninde kendi politikalarını belirlemesi bekleniyor. Bu süreçte ABD’nin, AB ile ortak eksende hareket edip, soğuk bir ticari savaş yürüterek Çin ticari bloğunu zayıflatması ve zor durumda bırakması bekleniyor. Enerjisinin büyük kısmını fosil yakıtlardan sağlayan Çin bloğunun gücünün ancak bu proje ile kırılacağı tasarlanıyor.

Türkiye, bu yeni mutabakatı iyi anlamalı ve hazırlıklarını şimdiden yapmalıdır. Kağıtlar yeniden karışıp dağılmaya başladığında, o masada biz de olmak zorundayız. Yeni Yeşil Mutabakat önümüzdeki yılların ekonomik satranç tahtasında en etkili güç olacaktır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar