Yenilenebilir enerjide Vodafone Grubu ülkeleri arasında 2. sıradayız

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dijitalleşme ve veri kullanımı, iş yapış modellerini değiştirirken, enerji tüketimini de yakından ilgilendiriyor. “2022’ye kadar küresel mobil veri trafiğinin 2012’deki hacmin 100 katından, sabit ve mobil ağlara bağlanan cihazların sayısının ise küresel nüfusun 3 katından fazla olmasını öngörüyoruz” diyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone Türkiye’nin mobil veri kullanımı ve enerji ihtiyacında yaşanan bu artışa paralel olarak, çevresel etkisini azaltmak için dijital yetkinliklerini kullanarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaptığını ifade ediyor. Hasan Süel, Vodafone Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları konusunda, Vodafone Grubu ülkeleri arasında Güney Afrika’nın ardından ikinci sırada yer aldığı bilgisini de veriyor. Süel, Vodafone’un yenilenebilir enerji yatırımlarını ve bu yatırımların iş süreçlerini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor:

Güneş enerjisi sistemlerine 5 milyon TL’yi aşan yatırım

“2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Adana’da kurduğumuz güneş enerjisi santrali ile bu ildeki Bulut Teknoloji Merkezimizin enerji ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz. İstanbul’daki Esenyurt Teknoloji Merkezimize ise Adana’da kurduğumuz sistemin neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir sistem kurduk. Burada ürettiğimiz enerjiyle, Esenyurt Teknoloji Merkezi’nin toplam yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü güneş enerjisinden sağlayarak şebekeden çekilen enerjiyi bu oranda düşüreceğiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi hedefliyoruz. Böylece, İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır olmak üzere toplamda 5 ana teknoloji merkezinde hayata geçireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı ve yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi hedefliyoruz. Toplamda yıllık yaklaşık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız.”

Teknoloji merkezleri Yapay Zeka ile yönetiliyor

“Merkezin bir başka özelliği, Yapay Zekâ ile yönetilmesi. Teknoloji merkezlerimizin altyapısını son 4 yıldır Yapay Zekâ ile yönetiyoruz. Makine öğrenmesi mantığıyla çalışan Yapay Zekâ, verimliliği ve esnekliği artırıyor. Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil Türkiye ve KKTC’de toplam 15 merkezde Yapay Zekâ teknolojisini kullanıyoruz. Bu merkezlerin iklimlendirme altyapısında ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yapay Zekâ ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde ediyoruz.”

%100 yenilenebilir enerji hedefimize planlanan tarihten 3 yıl erken ulaştık

“Çok yeni bir gelişme olarak, şebekemiz ve ofislerimizde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladık. Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alıyoruz. Böylece, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefimize planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştık. Diğer yandan, 2025’e kadar sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı, şebeke atıklarının yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz.”

Hedef, 2025’e kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmak

“21’inci yüzyıl; ekonomik, sosyal ve politik gelişmelerle beraber, yaşam biçimleri ve iş yapma modellerinin her geçen gün farklılaştığı hızlı bir değişim dönemi. Şirketlerin bu değişimde insanlara ve toplumlara karşı sorumluluklarını yeniden düşünmesi gerekiyor. Bu kapsamda, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için kendimize Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik. Buna göre, ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Teknoloji merkezlerinde enerji tüketimi artışı durdu

“Teknoloji yatırımlarımızın artmasına rağmen, büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerimizdeki enerji tüketimi artışını durdurduk. Geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimlerimizde yüzde 4,7 azalma sağladık. 2020 itibarıyla 50 rüzgâr türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 11 baz istasyonumuz bulunuyor. Son 2 yılda ise 25 sahada daha güneş enerjisi hibrit sistemi devreye aldık. Böylece, baz istasyonlarında yenilenebilir enerji sistemleri olarak toplamda 367 kW’lık kurulu güce ulaştık. Enerji verimliliğinde ise üç temel konuya öncelik veriyoruz: daha verimli şebeke ekipmanı tedarik etmek ve kullanmak, daha düşük enerjili güç ve soğutma teknolojileri kurarak enerji talebini azaltmak, eski ekipmanları devreden çıkararak ve değiştirerek enerji kullanımını azaltmak.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar