Yerli doğalgaz, temiz enerji kaynaklarıyla desteklenmeli

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan ‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü’ başlıklı son çalışmaya göre, yeni keşfedilen yerli doğalgaz kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte Türkiye enerji dönüşümüne önemli bir katkı sunabilir.

Türkiye’nin enerji sisteminin geleceği konusundaki çalışmalara veri bazlı analizlerle katkıda bulunmayı amaçlayan Enerji Dönüşümü Merkezi Shura, yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, karbonsuzlaşmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan ‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğalgazın Rolü’ başlıklı son çalışma da, bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin yeni keşfedilen yerli doğalgaz kaynaklarının etkilerini değerlendiriyor. Çalışmaya göre, yerli doğal gaz kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte Türkiye enerji dönüşümüne önemli bir katkı sunabilir.

SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, yeni bulunan doğalgazın Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini söylüyor. 320 milyar metreküp potansiyele sahip yerli doğal gazın tüm ithal doğalgaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye’nin doğalgaz tüketimini yedi yıl karşılayabileceğini, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl yetecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Saygın’ın yorumları şöyle: “Bu, günümüz ithal doğalgaz değeri üzerinden ortalama 80 milyar dolarlık bir ekonomik fayda demektir. Bu oran, Türkiye’nin toplam yıllık enerji ithalatının neredeyse iki katına eşit. Bu sadece yeni açıklanan kaynak potansiyelinden sağlanacak olan fayda. Bulunan kaynağın ithalatı azaltması beklenirken, gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. Ayrıca doğalgaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam yaratılması öngörülüyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğalgazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz ediyor. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacak. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğalgaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir.”

Hidrojen doğalgazın destekçisi olabilir

‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü’ çalışmasına göre, yerli doğalgaz kaynağı enerjiyi son tüketen sektörlerin dönüşümünde önemli bir aracı olacak. Yerli kaynakların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı ve yine yenilenebilir elektrikten üretilen hidrojenle desteklenmesi ise tam bir dönüşümün sağlanması için elzem olarak değerlendiriliyor.

Sanayinin rekabet gücü artacak Çalışmada, Türkiye’nin yerli doğalgaz kaynaklarını çıkarmaya başlamasının, ithalata bağımlılığı azaltmanın yanı sıra, ekonomide yeni bir sektörün yaratılmasını, doğal gaz zincirinde yer alan sektörlerin daha çok gelişmesini ve bu unsurlarla ilgili olarak yeni istihdam yaratılmasını sağlayabileceğine yer veriliyor. Sanayi sektörüne yönelik yorumlar ise şöyle: “Doğalgaz tüketiminde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün rekabet gücü de daha ucuz enerji kaynaklarının payının artmasıyla güçlenecek. Ayrıca yerli doğalgaz tedariki için mevcut sanayi altyapısında herhangi bir değişime ihtiyaç duyulmadan daha ucuz enerji kaynaklarına erişim sağlanırken; kömür gibi karbondioksit ve hava kirletici emisyonu yoğun yakıtlara da ihtiyaç azalacak. Yakın gelecekte, muhtemel bir sınır karbon uygulaması sebebiyle Türkiye sanayi sektörünün ihracat gücünü olumsuz yönde etkilemesi beklenen Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatının etkileri, ülke sanayicilerinin daha temiz kaynaklar kullanması ile en aza indirilecek.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar