Yeşil ekonomi yolunda sıfır atık

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

“Yeşil ekonomi yolunda sıfır atık” dedik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana desteğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret bakanlıklarının üst düzey temsiliyetiyle, 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da 10. Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (10. TÜRKTAY) için atık imecemizi yaptık. Sürdürülebilir üretmek, tüketmek, hizmet sunmak ve iklim değişimiyle mücadele için atık yönetimi vaz geçilemez. En iyi atık yönetimi için de olmaz ise olmazlar: Yurttaş bilinci ve katılımı; sivil toplum katkısı; medya desteği; politika yapıcılar ve karar vericilerle sektörün iletişimi; sektörü hızlandırıcı mevzuat; Güçlü atık endüstrisi. Bu kapsamda, “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” hedefli On Birinci Kalkınma Planı'nın "Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre" gerekliliklerine uygun hızla büyümesi için fikir üreten, mevzuat çalışmalarına bilgi sunan, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere resmi erkle, yerel yöneticilerle ve siyasilerle yakın iletişimde, verimli ve etkin bir platform olarak 10. TÜRKTAY Yürütme Kurulu görev yapmaktadır. Mevzuat taslakları, sektörel sorunlar ve çözümleri için hazırladıklarımız ve TÜRKTAY Sonuç Raporlarının devlet katında gördüğü dikkat ve değer bizlere gurur ve umut veriyor.

Yüksek katılımlı 10.TÜRKTAY çevrimiçi izlenerek güzelim Türkiye'mizin atık işleme tesislerindeki elle ayıklamacılar, bakımcılar, işletme müdürleri ve nicelerine de ulaştı. 10. TÜRKTAY'ın yaygın etkisini Sıfır Atık Projesi'ni himayesine alan Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifi artırırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın teşrifi ise atık endüstrimizin çevre ve ticaret için önemini vurguladı."Zamana karşı yarışımızda, kazanan taraf olmak istiyorsak, yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmalıyız. Tüm tarafların işbirliğini mutlaka sağlamalıyız." diyen Hanımefendi E. Erdoğan'a şükranımızı arz ediyorum. Kıymetli bakanlarımız ve kamu mensuplarına sadece 10.TÜRKTAY için değil, atık endüstrimizin gelişimi için her daim verdikleri emek için teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül, Ahmet Akın ve Dr. Şenol Sunat'ın siyasi partilerin Türkiye’de atık ekonomisinin sanayi, enerji ve istihdama etkisi ile stratejik önemi üzerine değerlendirmelerini dinledik. Siyasi desteklerinin bizle olduğunu ve atık sektörü için kapılarının hep açık olacağını belirten güler yüzlü milletvekillerimize içten teşekkürümüzü sunuyorum. Atık sektörümüz için, geri dönüştürülebilirler için Ankara güç ve hızlandırıcı. Hep beraber sorunlarımızı ve çözümlerini konuştuk. 10.TÜRKTAY Sonuç Raporu hazırlıklarımız başladı. Paylaşacağız. Türkiye'mizde en büyük sorunumuz oluşan atığı lisanslı tesislerimizin kapısından sokamamak. Diğer deyişle atık endüstrisinin işleyeceği, kömür, petrol, doğal gaz, cevher, tarla ve orman gibi değer katacağı hammaddeye, geri dönüştürülebilirlere ulaşamamak. Atık çıkış noktasından sonra ciddi oranda kayboluyor ve sonunda maalesef çevrede tehlikeli sorunlar ile mühim ekonomik kayıp oluyor. Yeşil ve mavi vatana yazık. Yeşil akçe ve yeşil istihdam artmalı, atık endüstrimiz büyümeli. Sektör çöpten çöp çıkarmamak üzere bekliyor. Unutmayalım çöp, çöp değildir. Atık ulusal servetimizdir. Hepimize düşen en büyük görev, atık önceliklemesine göre en az atık oluşturmayı, sıfır atık yönetim sistemini hedef alarak, oluşacak atığın yolculuğunu takip ederek, mevzuata uygun işlenmesini ve yeşil ekonomide değer kazanmasını sağlamak. Çünkü Turgut Uyar'ın dizilerinde olduğu gibi Türkiye'miz kıymetli:

Seni boydan boya sevmişim,

Ta Kars'a kadar Edirne'den.

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça övmüşüm.

Sen vatanımsın, ekmeğimsin.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sadık eski dostumuz 07 Aralık 2020
100. yazı 16 Eylül 2020
Gıda, yem, lif 17 Haziran 2020